Uradni list

Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2011 z dne 11. 3. 2011

Kazalo

749. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan, stran 2185.

Na podlagi Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2 in 76/08, 79/09, 51/10) ter 15. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 101/06 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Škocjan na 5. redni seji dne 1. 3. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan
1. člen
V 2. členu Pravilnika o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Škocjan (Uradni list RS, št. 109/07, 18/09, 40/10) se v četrti alineji črta beseda »pretežno«.
2. člen
V 5. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se spremenjen glasi:
»Javni razpis se objavi na spletni strani občine ali na drug krajevno običajen način oziroma v občinskem glasilu.«
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-0002/2011
Škocjan, dne 1. marca 2011
Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

AAA Zlata odličnost