Uradni list

Številka 13
Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 13/2011 z dne 28. 2. 2011

Kazalo

562. Pravilnik o poročanju dajalcev kreditov o sklenjenih kreditnih pogodbah, stran 1582.

Na podlagi tretjega odstavka 37. člena Zakona o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o poročanju dajalcev kreditov o sklenjenih kreditnih pogodbah
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik podrobneje določa način, vsebino in obrazec poročanja dajalcev kreditov, ki poslujejo na podlagi dovoljenja Urada Republike Slovenije za varstvo potrošnikov (v nadaljnjem besedilu: urad).
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo enak pomen, kot ga imajo v Zakonu o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 59/10).
3. člen
(vsebina poročila)
(1) Poročilo dajalca kreditov, ki posluje na podlagi dovoljenja urada, mora vsebovati naslednje podatke o sklenjenih kreditnih pogodbah:
– datum sklenitve kreditne pogodbe;
– ročnost kreditne pogodbe, izražena v mesecih;
– skupni znesek kredita, izražen v eurih;
– efektivna obrestna mera.
(2) Poročilo mora vsebovati podatke o številu sklenjenih kreditnih pogodb za naslednje ročnosti in zneske:
– do dva meseca in do 200 eurov;
– od dveh do štirih mesecev in od 200 do 500 eurov,
– od štirih do šestih mesecev in od 500 do 1.000 eurov;
– od šest do 12 mesecev in od 1.000 do 2.000 eurov;
– od 12 do 36 mesecev in od 2.000 do 4.000 eurov;
– od 36 mesecev do 10 let in od 4.000 do 20.000 eurov;
– nad 10 let in nad 20.000 eurov.
4. člen
(način poročanja)
(1) Dajalci kreditov morajo uradu poročati po pošti ali elektronski poti na obrazcu, določenem v Prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) V obrazec se vnašajo samo podatki o sklenjenih kreditnih pogodbah z enako ročnostjo in enakim zneskom.
5. člen
(razveljavitev predpisov)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o poročanju dajalcev kredita o sklenjenih kreditnih pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni meri (Uradni list RS, št. 28/08).
6. člen
(veljavnost)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-161/2010
Ljubljana, dne 21. februarja 2011
EVA 2010-2111-0015
mag. Darja Radić l.r.
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti