Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011

Kazalo

273. Uredba o spremembah Uredbe o varovanju tajnih podatkov, stran 737.

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo in 9/10) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah Uredbe o varovanju tajnih podatkov
1. člen
V Uredbi o varovanju tajnih podatkov (Uradni list RS, št. 74/05) se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
(oznaka)
(1) Vsak dokument in medij mora biti ob določitvi stopnje tajnosti vidno označen s predpisanimi oznakami v skladu s prejšnjim členom.
(2) Vsi dokumenti ali mediji stopnje tajnosti TAJNO in STROGO TAJNO morajo imeti poleg oznak, določenih v prejšnjem odstavku, še podatke o:
– številki izvoda dokumenta;
– številu morebitnih prilog.
(3) Vsi dokumenti, ki so označeni s stopnjo tajnosti STROGO TAJNO, se poleg oznake, predpisane v prejšnjem členu, dodatno označijo z rdečo črto debeline najmanj štiri milimetre, ki poteka diagonalno pod kotom 45 stopinj štiri centimetre od zgornjega desnega roba strani.
(4) Oznaka stopnje tajnosti se mora jasno razlikovati od drugih zapisov, pri čemer se za zapis oznake uporabijo poudarjene velike tiskane črke, ki morajo biti večje od črk preostalih zapisov.
(5) Oznake tajnosti iz tega člena so razvidne iz vzorcev oznak INTERNO, ZAUPNO, TAJNO in STROGO TAJNO, ki so v Prilogi 1 te uredbe in njen sestavni del.«.
2. člen
Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-2/2011
Ljubljana, dne 3. februarja 2011
EVA 2010-1535-0002
Vlada Republike Slovenije
Borut Pahor l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost