Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2011 z dne 4. 2. 2011

Kazalo

227. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje, stran 640.

Mestni svet Mestne občine Celje je na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 61. in 66. člena Statuta Mestne občine Celje (prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 70/06) na 4. seji dne 25. 1. 2011 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje
1. člen
V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka na območju Mestne občine Celje (prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 66/10) se v prvem odstavku 25. člena za besedo »Zavezanec« doda beseda »praviloma«.
Za prvim odstavkom se dodajo novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»V primeru, ko plačilo komunalnega prispevka presega 50.000,00 EUR, je možno obročno plačilo komunalnega prispevka v največ štirih enakih obrokih, vendar tako, da je celotni komunalni prispevek plačan najkasneje v 1 (enem) letu od pravnomočnosti odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek. Investitor na vlogi za odmero komunalnega prispevka navede, ali želi plačilo v enkratnem znesku ali plačilo v obrokih. O obročnem plačevanju, plačilnih rokih, številu obrokov in zavarovanju plačila iz četrtega odstavka tega člena se odloči v odločbi, s katero je odmerjen komunalni prispevek.
Potrdilo o plačanem komunalnem prispevku izda pristojni organ občinske uprave po plačilu celotnega komunalnega prispevka, oziroma v primeru obročnega plačevanja, po plačilu prvega obroka, katerega zapadlost je v 60 dneh od pravnomočnosti odločbe, s katero je odmerjen komunalni prispevek in predložitvi zavarovanja plačila iz četrtega odstavka tega člena.
Preostanek dolga, to je drugi, tretji in četrti obrok zavezanec zavaruje z nepreklicno brezpogojno bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv.«
Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo peti, šesti, sedmi in osmi odstavek.
2. člen
V tabeli Priloga 1: Faktorji namembnosti po vrstah stavb se CC-SI 12510 in CC-SI 12520 spremenita tako, da se glasita:
+-----------+------------------------------------------+--------+
|»12510   |Lahka industrija, obrtne delavnice,    |  0,90|
|      |montažne hale ter druge hale za proizvodne|    |
|      |storitve, objekti za servisne storitve in |    |
|      |avtomehanične delavnice          |    |
+-----------+------------------------------------------+--------+
|12520   |Rezervoarji, silosi, skladišča      |  0,90|
+-----------+------------------------------------------+--------+
|      |* Rezervoarji za fosilna goriva in    |  1,20«|
|      |derivate                 |    |
+-----------+------------------------------------------+--------+
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-849/2008-4
Celje, dne 25. januarja 2011
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti