Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2010 z dne 30. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2010 z dne 30. 12. 2010

Kazalo

5713. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica, stran 16832.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 21. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 …108/09), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 …51/10) in 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 2. redni seji dne 23. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica
1.
Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena-javnega dobra v lasti Občine Miren - Kostanjevica pridobi nepremičnina parc. št. 3083, k.o. Kostanjevica na Krasu, vpisana v zk vl. št. 869, iste k.o., ki predstavlja deloma občinsko cesto, kategorizirano v Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 33/10) kot javna pot 760431 – Križišče-vojaški objekt, deloma gozdno cesto.
2.
Navedena nepremičnina pridobi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri zgoraj navedeni nepremičnini zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Miren - Kostanjevica.
3.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0027/2010-2
Miren, dne 27. oktobra 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko Martin Marušič l.r.