Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2010 z dne 30. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2010 z dne 30. 12. 2010

Kazalo

5710. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2010, stran 16830.

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09), 115. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) in 7. člena Odloka o proračunu (Uradni list RS, št. 41/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 2. seji dne 23. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2010
1. člen
Iz sredstev proračunske rezerve se zagotovijo sredstva do skupne višine 66.500 € za odpravo posledic poplav med 16. in 20. 9. 2010 v Občini Miren - Kostanjevica.
2. člen
Sredstva iz 1. člena tega odloka se namenijo za:
1. Poravnavo stroškov intervencije do 36.500 €
2. Sanacijo lokalnih cest, javnih poti, poljskih poti in gozdnih poti in v višini do 30.000 €.
3. člen
Dejanska poraba se posebej specificira v okviru zaključnega računa proračuna Občine Miren - Kostanjevica za leto 2010.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0022/2010-1
Miren, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost