Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/1996 z dne 23. 8. 1996

Kazalo

2857. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje, stran 4005.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje – redakcijsko prečiščeno besedilo – (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) izdajam
S K L E P
O objavi sprememb in dopolnitev poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje
Objavljam spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta mestne občine Celje, ki jih je Občinski svet mestne občine Celje sprejel na seji dne 4. julija 1996.
Celje, dne 4. julija 1996.
Župan
Mestne občine Celje
Jože Zimšek, dipl. inž. l. r.
Občinski svet mestne občine Celje je na podlagi 17. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95) na seji dne 4. julija 1996 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Občinskega sveta mestne občine Celje
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 66/95 in 1/96) se v 6. členu za drugo alineo doda nova tretja alinea, ki se glasi:
“– članom nadzornega odbora”.
Dosedanje 3., 4., 5., 6. in 7. alinea postanejo 4., 5., 6., 7. in 8. alinea.
2. člen
Ta dopolnitev poslovnika začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01200-5/95
Celje, dne 4. julija 1996.
Predsednik
Občinskega sveta
mestne občine Celje
Lojze Oset l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti