Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2010 z dne 27. 12. 2010

Kazalo

5570. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve, stran 16537.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10) ter 33. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02, 91/05) je Občinski svet Občine Vipava na 1. izredni seji dne 23. 12. 2010 sprejel
O D L O K
o uporabi sredstev proračunske rezerve
1. člen
Ta odlok določa namen in višino porabe sredstev proračunske rezerve Občine Vipava.
2. člen
Sredstva proračunske rezerve v višini do 50.000,00 evrov se namenijo za financiranje izdatkov za odpravo posledic neurja s poplavami med 17. in 19. septembrom 2010 sicer prednostno za namene:
– poravnave že nastalih stroškov ob intervencijah,
– odprave posledic neurja s poplavami na javni infrastrukturi,
– priprave poročila o plazu na Gradišču.
3. člen
Dejanska poraba sredstev bo ugotovljena in posebej specificirana v okviru zaključnega proračuna Občine Vipava za leto 2010.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-15/2010-1
Vipava, dne 23. decembra 2010
Župan
Občine Vipava
mag. Ivan Princes l.r.

AAA Zlata odličnost