Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2010 z dne 23. 12. 2010

Kazalo

5380. Sklep o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2011, stran 16264.

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09) in 113. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je župan Občine Miren - Kostanjevica dne 14. 12. 2010 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju Občine Miren - Kostanjevica v obdobju januar–marec 2011
1. člen
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Miren - Kostanjevica v obdobju od 1. januarja do 30. marca 2011.
2. člen
Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2010. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah in Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2010 (Uradni list RS, št. 40/10, 55/10).
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo porabiti sredstva do višine sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna za leto 2010.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2010.
5. člen
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2011 dalje.
Št. 007-0023/2010-1
Miren, dne 14. decembra 2010
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

AAA Zlata odličnost