Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2010 z dne 21. 12. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2010 z dne 21. 12. 2010

Kazalo

5313. Pravilnik o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita iz davčnega postopka kot posebnega upravnega postopka, stran 16063.

Na podlagi 39.a člena Zakona o davčni službi (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo in 40/09) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita iz davčnega postopka kot posebnega upravnega postopka
1. člen
V Pravilniku o vsebini in načinu opravljanja strokovnega izpita iz davčnega postopka kot posebnega upravnega postopka (Uradni list RS, št. 119/07) se 7. člen spremeni tako, da se glasi:
»7. člen
(priznavanje vsebin)
Izpit z enakim ali podobnim naslovom, opravljen v okviru izobraževalnih ali drugih programov drugih institucij ali organizacij ali organov, se prizna kot strokovni izpit iz davčnega postopka kot posebnega upravnega postopka:
1. uslužbencem, ki so opravili strokovni izpit iz upravnega postopka po Pravilniku o opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka (Uradni list RS, št. 63/03), pri tem pa so v skladu s tretjim odstavkom 3. člena tega pravilnika opravljali izpit tudi po posebnem programu za poseben upravni postopek;
2. uslužbencem, ki so opravili strokovni izpit iz upravnega postopka po Pravilniku o opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka (Uradni list RS, št. 46/00), pri tem pa so skladno s tretjim odstavkom 3. člena tega pravilnika opravljali izpit tudi po posebnem programu za poseben upravni postopek;
3. uslužbencem, ki jim na podlagi 19. člena Uredbe o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v upravnem postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka (Uradni list RS, št. 29/00, 66/04 in 17/06) ni bilo treba opravljati strokovnega izpita iz upravnega postopka, ker so opravili strokovni izpit za višjo in visoko strokovno ter univerzitetno izobrazbo, katerega sestavni del je tudi upravni postopek, oziroma so opravili preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku po zakonu o pripravništvu, strokovnih izpitih in izpopolnjevanju strokovne izobrazbe delavcev v državni upravi in pravosodju;
4. uslužbencem, ki so opravili pravniški državni izpit ali izpit, ki je na podlagi zakona z njim izenačen.«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. IPP 007-519/2010
Ljubljana, dne 15. decembra 2010
EVA 2009-1611-0034
dr. Franc Križanič l.r.
Minister
za finance