Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2010 z dne 26. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2010 z dne 26. 11. 2010

Kazalo

4969. Sklep o imenovanju podžupana Občine Ivančna Gorica, stran 14621.

Na podlagi 33.a člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB2) (Uradni list RS, št. 94/07 in spremembe, 25/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 51/10) je župan Občine Ivančna Gorica dne 15. 11. 2010 sprejel
S K L E P
o imenovanju podžupana Občine Ivančna Gorica
1.
Za podžupana Občine Ivančna Gorica se imenuje Tomaž Smole, roj. 14. 6. 1968, Gabrje pri Stični 49, 1295 Ivančna Gorica.
2.
Podžupan svojo funkcijo opravlja nepoklicno.
3.
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti.
4.
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
5.
Ta sklep začne veljati z dnem sprejema, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0010/2010
Ivančna Gorica, dne 15. novembra 2010
Župan
Občine Ivančna Gorica
Dušan Strnad l.r.

AAA Zlata odličnost