Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2010 z dne 26. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2010 z dne 26. 11. 2010

Kazalo

4967. Sklep o ukinitvi javnega dobra, stran 14621.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07 in 18/08) ter sklepa 6. redne seje Občinskega sveta Občine Ig z dne 17. 4. 2007 izdaja župan Občine Ig
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra
1. člen
Na nepremičnini parc. št. 1462/4 – pot v izmeri 14 m2 in parc. št. 1462/7 – pot v izmeri 18 m2 z.k.v. št. S003, k.o. 1699 – Dobravica, se ukine javno dobro.
2. člen
Nepremičnini iz 1. točke tega sklepa prenehata imeti značaj javnega dobra in postaneta last Občine Ig.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353/036/2010
Ig, dne 18. novembra 2010
Župan
Občine Ig
Janez Cimperman l.r.