Uradni list

Številka 92
Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 92/2010 z dne 19. 11. 2010

Kazalo

4870. Navodilo o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov, stran 13886.

Na podlagi tretjega odstavka 29. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo) in 3. točke Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 135/03) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o spremembi Navodila za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov
1. točka
V Navodilu za izvajanje Sklepa o pošiljanju podatkov o uporabi sodobnih plačilnih instrumentov (Uradni list RS, št. 90/06, 31/07 in 54/10 – v nadaljnjem besedilu: Navodilo) se 18-I točka spremeni tako, da se glasi:
»Obvezniki poročanja so kreditne ali plačilne institucije, ki v okviru izvajanja internega ali medbančnega plačilnega prometa izvajajo prenose sredstev, navedenih v obrazcu.
Poroča se vse transakcije, pri katerih je vsaj na eni strani, bodisi na prilivni ali odlivni, udeležen komitent, ki ni monetarna finančna institucija (ni iz sektorja s. 121 ali s. 122). V poročilo se ne vključuje prenosov med kreditnimi ali plačilnimi institucijami v lastnem imenu in za lasten račun in transakcij iz naslova korespondenčnih odnosov med kreditnimi ali plačilnimi institucijami. V poročilo se vključujejo tudi prenosi med računoma istega komitenta, ki se vodita znotraj posamezne kreditne ali plačilne institucije, plačnik in prejemnik plačila pa sta ista oseba.
Podatke se prikazuje ločeno za domače transakcije in plačila z državami SEPA.
Podatke o domačih transakcijah za kreditna plačila, papirni nalogi in nepapirni nalogi, ter za direktne obremenitve se prikazuje ločeno za interna plačila in eksterna plačila. Interno plačilo je plačilo na podlagi položene gotovine ali v breme transakcijskega računa plačnika pri kreditni ali plačilni instituciji in v dobro transakcijskega računa prejemnika plačila pri isti kreditni ali plačilni instituciji. Eksterno plačilo je plačilo na podlagi položene gotovine ali v breme transakcijskega računa plačnika pri kreditni ali plačilni instituciji in v dobro transakcijskega računa prejemnika plačila pri drugi kreditni ali plačilni instituciji.
Podatek o prenosu sredstev SEPA se nanaša na tisti dan, ko se transakcija sproži s strani plačnika.
Izpolnjevanje rubrik obrazca SPI-A10-I:
a) Kreditna plačila
Podatke o kreditnih plačilih pošilja kreditna ali plačilna institucija, pri kateri je plačnik sprožil transakcijo.
V rubriko »kreditna plačila« se vpiše podatke o številu in vrednosti kreditnih plačil SEPA.
Rubrika »kreditna plačila« domače transakcije se deli na štiri podrubrike, in sicer »papirni nalogi«, »nepapirni nalogi«, »trajni nalogi« in »direktne odobritve«. Rubrika »kreditna plačila« plačila z državami SEPA pa se deli na dve podrubriki, in sicer »papirni nalogi« in »nepapirni nalogi«.
V podrubriko »papirni nalogi« se vpiše podatke o številu in vrednosti vseh kreditnih plačil SEPA, za katere je bil plačilni nalog, s katerim plačnik odredi izvedbo plačila kreditni ali plačilni instituciji, predložen v papirni obliki preko bančnega okenca ali na druge načine, ki zahtevajo ročno obdelavo pri prenosu v elektronsko obliko, med katere se štejejo nalogi, posredovani preko: telefaksa, depozitne enote dnevno-nočni trezor, neavtomatiziranega telefonskega bančništva in plačila preko depozitne enote na bankomatih.
V podrubriko »nepapirni nalogi« se vpiše podatke o številu in vrednosti vseh kreditnih plačil SEPA, za katere so bili plačilni nalogi posredovani na pomnilniških medijih, kreditnih plačil SEPA izvedenih v okviru elektronskega bančništva, tj. preko interneta ali drugih omrežji za prenos podatkov z uporabo osebnih računalnikov ali drugih terminalov in kreditnih plačil SEPA sproženih preko bankomatov s funkcijo kreditnega prenosa sredstev. V podrubriko »nepapirni nalogi« se vpiše tudi podatke o številu in vrednosti trajnih nalogov in direktnih odobritev v formatu kreditnih plačil SEPA.
V podrubriko »trajni nalogi« se vpiše podatke o številu in vrednosti plačilnih transakcij, ki jih plačnik odredi v izvršitev svoji kreditni ali plačilni instituciji pod pogoji, določenimi s pooblastilom, za poravnavo ponavljajočih se obveznosti v fiksnem znesku, v breme svojega računa in v korist drugega računa, v formatu kreditnih plačil SEPA in, ki so v skupni vrednosti in številu zajeti že v podrubriki »nepapirni nalogi«.
V podrubriko »direktne odobritve« se vpiše podatke o številu in vrednosti plačilnih transakcij, kjer plačnik posreduje pogodbeni kreditni ali plačilni instituciji plačilni nalog za izvršitev posameznih plačil malih zneskov (npr.: plač, pokojnin, dividend, socialnih pomoči, honorarjev in podobnih nakazil) v dobro računov velikega števila prejemnikov plačila, pri čemer plačnik nakaže kritje v skupnem znesku vseh direktnih odobritev za posamezno kreditno ali plačilno institucijo prejemnika plačila v formatu kreditnih plačil SEPA in, ki so v skupni vrednosti in številu zajeti že v podrubriki »nepapirni nalogi«.
b) Direktne obremenitve
Podatke o direktnih obremenitvah pošilja kreditna ali plačilna institucija, pri kateri je prejemnik plačila sprožil transakcijo.
V rubriko »direktne obremenitve« se vpiše podatke o številu in vrednosti direktnih obremenitev SEPA, ki jih je prejemnik plačila sprožil pri kreditni ali plačilni instituciji.«
2. točka
To navodilo začne veljati z dnevom objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se upošteva za poročanje podatkov od vključno prvega kvartala 2011 dalje.
Ljubljana, dne 10. novembra 2010
Marko Kranjec l.r.
Guverner

AAA Zlata odličnost