Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/2010 z dne 12. 11. 2010

Kazalo

4829. Popravki Kontnega okvira za gospodarske družbe, stran 13696.

V Kontnem okviru za gospodarske družbe, objavljenem v Uradnih listih RS, št. 104/08, 119/08 in 2/10, so bile ugotovljene redakcijske napake, zato na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07) Slovenski inštitut za revizijo daje
P O P R A V K E
Kontnega okvira za gospodarske družbe
V skupini kontov 72 - PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI
se za besedilom "nepremičninami," doda besedilo "razporejenimi in izmerjenimi po modelu nabavne vrednosti,", besedilo "in naložbenih nepremičnin" pa se črta.
V naslovu razreda 9 Kontnega okvira za gospodarske družbe se za besedo "in" črta beseda "dolgoročne".
Št. 15/10
Ljubljana, dne 4. novembra 2010
dr. Ivan Turk l.r.
Predsednik strokovnega sveta
Slovenskega inštituta za revizijo