Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2010 z dne 8. 11. 2010

Kazalo

4769. Sklep o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem pogodbam, stran 13617.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08 in 38/10 – ZUKN) v povezavi s 7. točko Sporazuma o reševanju stavkovnih zahtev stavkovnega odbora reprezentativnih sindikatov JSS z dne 13. oktobra 2010 in Zahtevami Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije z dne 3. novembra 2010 je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o preklicu odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev ter aneksov k tem pogodbam
I.
S tem sklepom Vlada Republike Slovenije preklicuje odpovedi kolektivnih pogodb, sprejetih s:
– Sklepom o odpovedi Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 83/10),
– Sklepom o odpovedi Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost (Uradni list RS, št. 83/10),
– Sklepom o odpovedi Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 83/10),
– Sklepom o odpovedi Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva (Uradni list RS, št. 83/10),
– Sklepom o odpovedi Kolektivne pogodbe za dejavnost obvezne socialne varnosti (Uradni list RS, št. 83/10),
– Sklepom o odpovedi Kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 83/10),
– Sklepom o odpovedi Kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva (Uradni list RS, št. 83/10),
– Sklepom o odpovedi Posebnega tarifnega dela Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 83/10),
– Sklepom o odpovedi Kolektivne pogodbe javnega gospodarskega zavoda Brdo Protokolarne storitve Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 83/10),
– Sklepom o odpovedi Kolektivne pogodbe za gozdarsko dejavnost (Uradni list RS, št. 83/2010),
– Sklepom o odpovedi Kolektivne pogodbe za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 83/10),
– Sklepom o odpovedi Aneksa h Kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 83/10),
– Sklepom o odpovedi Aneks h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 83/10) in
– Sklepom o odpovedi Kolektivne pogodbe za dejavnost okolja in prostora (Uradni list RS, št. 83/10).
Z uveljavitvijo tega sklepa prenehajo veljati sklepi iz prejšnjega odstavka.
II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00714-30/2010
Ljubljana, dne 4. novembra 2010
EVA 2010-3111-0054
Vlada Republike Slovenije
mag. Mitja Gaspari l.r.
Minister

AAA Zlata odličnost