Uradni list

Številka 88
Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 88/2010 z dne 5. 11. 2010

Kazalo

4729. Poročilo o izidu volitev drugi krog za župana Občine Ivančna Gorica, stran 13546.

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB in 45/08 – odločba US) je Občinska volilna komisija Občine Ivančna Gorica na 20. seji dne 26. 10. 2010 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev drugi krog za župana Občine Ivančna Gorica
I.
1. Na drugem krogu volitev župana dne 24. 10. 2010 je imelo pravico voliti župana, ki se voli na podlagi splošne volilne pravice 12.155 volivcev, pri čemer je bilo 12.155 volivcev, ki so vpisani v volilne imenike ter 1 volivec, ki je glasoval s potrdilom pristojnega organa, ker ni bil vpisan v volilni imenik.
2. Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 5730 volivcev ali 47,14% volivcev, ki so imeli pravico voliti.
Od števila volivcev, ki so glasovali, je:
– 1 volivec glasoval s potrdilom, ostali so bili vpisani v volilne imenike.
II.
1. Na drugem krogu volitev župana dne 24. 10. 2010, ki se ga voli na podlagi splošne volilne pravice je bilo oddanih 5.728 glasovnic.
2. Neveljavnih je bilo 30 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
3. Veljavnih glasovnic je bilo 5.698.
III.
Posamezna kandidata sta prejela naslednje število glasov:
+----------------------+---------+--------+
|Kandidat       |Št.   |%    |
|           |glasov  |glasov |
+----------------------+---------+--------+
|1. Dušan Strnad    |2942   |51,63  |
+----------------------+---------+--------+
|2. Rado Javornik   |2756   |48,37  |
+----------------------+---------+--------+
IV.
Občinska volilna komisija Občine Ivančna Gorica je skladno s 107. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H) ugotovila, da je za župana Občine Ivančna Gorica izvoljen:
Dušan Strnad, rojen 24. 10. 1961, Kriška vas 11, 1294 Višnja Gora,
ki je v drugem krogu glasovanja za župana dne 24. 10. 2010 prejel večino veljavnih glasov volivcev, ki so glasovali.
V.
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Občine Ivančna Gorica, Državni volilni komisiji ter predstavnikoma list kandidatov za župana.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0001/2010
Ivančna Gorica, dne 26. oktobra 2010
Predsednica
Občinske volilne komisije
Občine Ivančna Gorica
Elizabeta Žgajnar l.r.

AAA Zlata odličnost