Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2010 z dne 3. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2010 z dne 3. 11. 2010

Kazalo

4706. Sklep o prehodu mandata na naslednjega kandidata, stran 13393.

Na podlagi 10. člena Poslovnika Občinskega svet Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, Uradni vestnik Gorenjske, št. 13/02, 31/03, 10/05, in Uradni list RS, št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 1. konstitutivni seji dne 21. 11. 2010 sprejel naslednji
S K L E P
Leopoldu Pogačarju, rojenemu 12. 6. 1966, stanujočemu Breg 58 A, preneha mandat občinskega svetnika, ker se je po izvolitvi za župana odpovedal funkciji člana občinskega sveta.
Mandat občinskega svetnika Leopolda Pogačarja preide za preostanek mandatne dobe na naslednjega kandidata Neodvisne liste za Žirovnico Nina Rejca, rojenega 6. 5. 1974, stanujočega Žirovnica 104, ki je Občinski volilni komisiji podal pisno izjavo, da sprejema funkcijo člana Občinskega sveta Občine Žirovnica, za preostanek mandatne dobe.
Št. 032-0003/2010
Žirovnica, dne 21. oktobra 2010
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.