Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2010 z dne 3. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2010 z dne 3. 11. 2010

Kazalo

4705. Sklep o imenovanju novoizvoljenega občinskega sveta, stran 13393.

Na podlagi 10. člena Poslovnika Občinskega svet Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, Uradni vestnik Gorenjske, št. 13/02, 31/03, 10/05, in Uradni list RS, št. 101/06, 39/07, 94/08 in 98/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 1. konstitutivni seji dne 21. 10. 2010 sprejel naslednji
S K L E P
Potrdijo se mandati novoizvoljenim članom občinskega sveta, ki so bili izvoljeni na lokalnih volitvah, dne 10. oktobra 2010, za mandatno obdobje 4 let. Ti člani so:
1. Leopold Pogačar, roj. 12. 6. 1966, Breg 58 A, 4274 Žirovnica
2. Izidor Jekovec, roj. 7. 4. 1960, Zabreznica 35, 4274 Žirovnica
3. Vanja Resman Noč, roj. 26. 2. 1981, Žirovnica 72, 4274 Žirovnica
4. Sebastijan Zupan, roj. 4. 1. 1977, Zabreznica 17, 4274 Žirovnica
5. Lidija Dornig, roj. 15. 8. 1958, Moste 14, 4274 Žirovnica
6. Zvonko Bulovec, roj. 20. 10. 1952, Doslovče 28, 4274 Žirovnica
7. Eva Knez, roj. 27. 8. 1984, Breznica 31, 4274 Žirovnica
8. Sašo Pintar, roj. 2. 11. 1977, Breg 141 A, 4274 Žirovnica
9. Anton Koselj, roj. 14. 12. 1958, Žirovnica 58, 4274 Žirovnica
10. Ciril Dolar Čiro, roj. 30. 10. 1947, Breg 135, 4274 Žirovnica
11. Miloš Pregl, roj. 20. 4. 1957, Breznica 28 B, 4274 Žirovnica
12. Dušan Konte, roj. 10. 3. 1959, Moste 11 D, 4274 Žirovnica
13. Jurij Dolžan, roj. 14. 8. 1976, Breg 109, 4274 Žirovnica
14. Alma Bernik, roj. 18. 2. 1943, Selo pri Žirovnici 40, 4274 Žirovnica.
Št. 032-0003/2010
Žirovnica, dne 21. oktobra 2010
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.