Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2010 z dne 3. 11. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2010 z dne 3. 11. 2010

Kazalo

4702. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Vitanje, stran 13391.

V skladu z 90. členom Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.94/07 – ZLV-UPB3 in 45/08 – ZLV-H) objavlja Občinska volilna komisija Občine Vitanje
P O R O Č I L O
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Občine Vitanje
Občinska volilna komisija Občine Vitanje je dne 12. oktobra 2010 na podlagi zapisnikov o delu volilnih odborov pri ugotavljanju izidov glasovanja za občinski svet na volitvah 10. oktobra 2010 ugotovila rezultate glasovanja ter izid volitev za Občinski svet Občine Vitanje:
I.
V volilni imenik Občine Vitanje so bili vpisani 1903 volivci. Po splošnem volilnem imeniku je glasovalo 1198 volivcev, od tega 0 s potrdili, 8 predčasno in 2 po pošti.
II.
Za volitve članov občinskega sveta je bilo oddanih skupaj 1198 glasovnic, od tega je bilo 9 glasovnic neveljavnih in 1189 veljavnih.
Na voliščih je glasovalo 1188 volivcev, predčasno 8, na volišču, dostopnem invalidom 0 in po pošti 2.
III.
VOLILNA ENOTA 1
(Voli se tri člane)
V volilni imenik vpisanih 550 volivcev. Po volilnem imeniku glasovalo 361volivcev, s potrdili 0.
Oddane glasovnice: 361 Neveljavne: 4 Veljavne: 357
+----+--------------------+-------+--------+
|ZŠ |Priimek in ime   |Število|Odstotek|
|  |          | glasov| glasov|
+----+--------------------+-------+--------+
|1  |Petaci Viljem    |  128| 16,00%|
+----+--------------------+-------+--------+
|2  |Plankl Stanko    |  165| 20,63%|
+----+--------------------+-------+--------+
|3  |Jager Viktor    |  192| 24,00%|
+----+--------------------+-------+--------+
|4  |Vrhovnik Davorin  |  125| 15,63%|
+----+--------------------+-------+--------+
|5  |Višnjar Bojan    |   97| 12,12%|
+----+--------------------+-------+--------+
|6  |Vidmar Jasmina   |   93| 11,62%|
+----+--------------------+-------+--------+
|  |Skupaj veljavnih  |    | 100,00%|
|  |glasov: 800     |    |    |
+----+--------------------+-------+--------+
VOLILNA ENOTA 2
(Voli se dva člana)
V volilni imenik vpisanih 331 volivcev. Po volilnem imeniku glasovalo 200 volivcev, s potrdili 0.
Oddane glasovnice: 200 Neveljavne: 0 Veljavne: 200
+----+--------------------+-------+--------+
|ZŠ |Priimek in ime   |Število|Odstotek|
|  |          | glasov| glasov|
+----+--------------------+-------+--------+
|1  |Lamot Gustimir   |   64| 20,32%|
+----+--------------------+-------+--------+
|2  |Poklič Andrej    |  109| 34,60%|
+----+--------------------+-------+--------+
|3  |Čečko Snežana    |   47| 14,92%|
+----+--------------------+-------+--------+
|4  |Kitek Slavko    |   95| 30,16%|
+----+--------------------+-------+--------+
|  |Skupaj veljavnih  |    | 100,00%|
|  |glasov: 315     |    |    |
+----+--------------------+-------+--------+
VOLILNA ENOTA 3
(Voli se dva člana)
V volilni imenik vpisanih 401 volivcev. Po volilnem imeniku glasovalo 223volivcev, s potrdili 0.
Oddane glasovnice: 223 Neveljavne: 3 Veljavne: 220
+----+--------------------+-------+--------+
|ZŠ | Priimek in ime   |Število|Odstotek|
|  |          | glasov| glasov|
+----+--------------------+-------+--------+
|1  |Jelenko Peter    |   86| 25,23%|
+----+--------------------+-------+--------+
|2  |Pesjak Zdenko    |   74| 21,70%|
+----+--------------------+-------+--------+
|3  |Grm Anton      |   72| 21,11%|
+----+--------------------+-------+--------+
|4  |Plankl Zdenko    |  109| 31,96%|
+----+--------------------+-------+--------+
|  |Skupaj veljavnih  |    | 100,00%|
|  |glasov: 341     |    |    |
+----+--------------------+-------+--------+
VOLILNA ENOTA 4
(Voli se enega člana)
V volilni imenik vpisanih 167 volivcev. Po volilnem imeniku glasovalo 94 volivcev, s potrdili 0.
Oddane glasovnice: 94 Neveljavne: 0 Veljavne: 94
+----+--------------------+-------+--------+
|ZŠ | Priimek in ime   |Število|Odstotek|
|  |          | glasov| glasov|
+----+--------------------+-------+--------+
|1  |Hrovat Milan    |   75| 79,79%|
+----+--------------------+-------+--------+
|2  |Laznik Ignac    |   19| 20,21%|
+----+--------------------+-------+--------+
|  |Skupaj veljavnih  |    | 100,00%|
|  |glasov: 94     |    |    |
+----+--------------------+-------+--------+
VOLILNA ENOTA 5
(Voli se enega člana)
V volilni imenik vpisanih 139 volivcev. Po volilnem imeniku glasovalo 88 volivcev, s potrdili 0.
Oddane glasovnice: 88 Neveljavne: 1 Veljavne: 87
+-----+--------------------+-------+--------+
|ZŠ  |Priimek in ime   |Število|Odstotek|
|   |          |glasov | glasov |
+-----+--------------------+-------+--------+
|1  |Brodej Jože     |  74 | 85,06% |
+-----+--------------------+-------+--------+
|2  |Kovše Rado     |  13 | 14,94% |
+-----+--------------------+-------+--------+
|   |Skupaj veljavnih  |    |100,00% |
|   |glasov: 87     |    |    |
+-----+--------------------+-------+--------+
VOLILNA ENOTA 6
(Voli se enega člana)
V volilni imenik vpisanih 157 volivcev. Po volilnem imeniku glasovalo 105 volivcev, s potrdili 0.
Oddane glasovnice: 105 Neveljavne: 1 Veljavne: 104
+----+--------------------+-------+--------+
|ZŠ |Priimek in ime   |Število|Odstotek|
|  |          | glasov| glasov|
+----+--------------------+-------+--------+
|1  |Slatinek Anton   |   56| 53,85%|
+----+--------------------+-------+--------+
|2  |Ošlak Andrej    |   48| 46,15%|
+----+--------------------+-------+--------+
|  |Skupaj veljavnih  |    | 100,00%|
|  |glasov: 104     |    |    |
+----+--------------------+-------+--------+
VOLILNA ENOTA 7
(Voli se enega člana)
V volilni imenik vpisanih 158 volivcev. Po volilnem imeniku glasovalo 127 volivcev, s potrdili 0.
Oddane glasovnice: 127 Neveljavne: 0 Veljavne: 127
+----+--------------------+-------+--------+
|ZŠ |Priimek in ime   |Število|Odstotek|
|  |          | glasov| glasov|
+----+--------------------+-------+--------+
|1  |Kričaj Roman    |   60| 47,24%|
+----+--------------------+-------+--------+
|2  |Pesjak Rudolf    |   58| 45,67%|
+----+--------------------+-------+--------+
|3  |Skaza Miroslava   |   9|  7,09%|
+----+--------------------+-------+--------+
|  |Skupaj veljavnih  |    | 100,00%|
|  |glasov: 127     |    |    |
+----+--------------------+-------+--------+
IV.
Občinska volilna komisija je ugotovila, da naslednji dan po dnevu glasovanja ni bil vložen noben ugovor zaradi nepravilnosti pri delu volilnih odborov (98. člen ZLV).
V.
Na podlagi rezultatov glasovanja je komisija ugotovila, da so v Občinski svet Občine Vitanje izvoljeni kandidati, ki so dobili največ glasov, in sicer v 1. volilni enoti trije, v 2. in 3. volilni enoti po dva in v volilnih enotah 4 do 7 po en kandidat:
1. Jager Viktor, roj. 28. 7. 1942, naslov: Cvetlična ul. 14, Vitanje
2. Plankl Stanko, roj. 18. 10. 1962, naslov: Konjiška cesta 15, Vitanje
3. Petaci Viljem, roj. 14. 2. 1960, naslov: Pod Hriberco 3, Vitanje
4. Poklič Andrej, roj. 9. 10. 1967, naslov: Na gmajni 10, Vitanje
5. Kitek Slavko, roj. 1. 11. 1961, naslov: Kovaška cesta 3, Vitanje
6. Plankl Zdenko, roj. 13. 8. 1965, naslov: Ljubnica 33, Vitanje
7. Jelenko Peter, roj. 10. 3. 1969, naslov: Stenica 25, Vitanje
8. Hrovat Milan, roj. 20. 7. 1968, naslov: Hudinja 23, Vitanje
9. Brodej Jože, roj. 25. 2. 1964, naslov: Brezen 55, Vitanje
10. Slatinek Anton, roj. 19. 12. 1966, naslov: Paka 61, Vitanje
11. Kričaj Roman, roj. 22. 11. 1975, naslov: Sp. Dolič 34, Vitanje.
Št. 041-002/2010-64
Vitanje, dne 12. oktobra 2010
Predsednica
občinske volilne komisije
Irena Nečemer l.r.

AAA Zlata odličnost