Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2023 z dne 12. 7. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2023 z dne 12. 7. 2023, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2386. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (ZJF-I)
2387. Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK-C)
2388. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (ZOZKD-B)
2389. Zakon o dopolnitvi Zakona o sodniški službi (ZSS-N)
2390. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2H)
2391. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B)
2392. Zakon o spremembi Zakona o osnovni šoli (ZOsn-J)
2393. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1F)
2394. Zakon o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika (PZ-I)
2395. Zakon o spremembi Zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema (ZNUZSZS-A)

PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2396. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Armeniji
2397. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Portugalski republiki
2398. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Panami
2399. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Gruziji
2400. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Večnacionalni državi Boliviji
2401. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije pri Suverenem malteškem viteškem redu
2402. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Ekvador

Pozivi

2403. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za štiri člane Državnotožilskega sveta

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2404. Sklep o spremembi Sklepa o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Carigradu

MINISTRSTVA

2405. Pravilnik o tehničnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati varni daljinsko upravljani ali elektronski postopki in sredstva za identifikacijo
2406. Pravilnik o vsebini, obliki, načinu priprave, odstotku in višini sofinanciranja občinskih celostnih prometnih strategij, načinu spremljanja in merilih za presojo kakovosti, enotnih kazalnikih, metodologiji ter o informacijski podpori in poročanju
2407. Pravilnik o spremembah Pravilnika o zahtevah za novogradnje, posege v obstoječe stavbe in sanacijo obstoječih stavb zaradi varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki radona
2408. Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2409. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za junij 2023

OBČINE

Razkrižje

2410. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Razkrižje

Vipava

2411. Javno naznanilo o obveščanju javnosti o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje Goče (za EUP GO23, GO24, GO25 in GO30)

Žalec

2412. Sklep o določitvi cen programov v JZ Vrtci Občine Žalec

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

10. Zakon o ratifikaciji Priloge G in sprememb Prilog A, B in C k Stockholmski konvenciji o obstojnih organskih onesnaževalih (MPSKOO)
11. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Kosovo o sodelovanju pri varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (BXKSVN)
12. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Argentinsko republiko o programu delovnih počitnic (BARPDP)
13. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper o obrambnem sodelovanju (BCYOS)

Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

14. Obvestilo o začetku veljavnosti Konvencije Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti