Številka 168
Uradni list RS, št. 168/2021 z dne 25. 10. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 168/2021 z dne 25. 10. 2021, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3323. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3324. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3325. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije
3326. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3327. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
3328. Ukaz o imenovanju namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije

Pozivi

3329. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za eno prosto mesto viceguvernerja, člana Sveta Banke Slovenije

MINISTRSTVA

3330. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov

BANKA SLOVENIJE

3331. Sklep o uporabi Revidiranih smernic o poročanju o večjih incidentih v skladu s PSD2

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3332. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, september 2021

OBČINE

Kranj

3333. Odlok o spremembah Odloka o zagotavljanju socialno varstvenih dejavnosti v Mestni občini Kranj

Log-Dragomer

3334. Odredba za postavitev naprav za umirjanje prometa na ulicah Na Grivi, na Vrhovčevi cesti, na Rimski cesti in na Cesti 8. maja v Občini Log - Dragomer

Osilnica

3335. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Osilnica

Pivka

3336. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra in zaznambe grajenega javnega dobra

Podčetrtek

3337. Odlok o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2021
3338. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Občini Podčetrtek, na parcelah številka 1981/6-del, 1978/3-del, 1981/5-del, vse k. o. 1233 Verače (ID 2555)

Vipava

3339. Odlok o rebalansu št. 3 proračuna Občine Vipava za leto 2021

Žalec

3340. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Žalec za leto 2021

Razglasni del

Javni razpisi

AAA Zlata odličnost