Številka 128
Uradni list RS, št. 128/2021 z dne 13. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 128/2021 z dne 13. 8. 2021, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2691. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Kanadi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

2692. Sklep o imenovanju generalne konzulke Republike Slovenije v Münchnu

MINISTRSTVA

2693. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o priznanjih Policije
2694. Odredba o Programu promocije sektorja sadja za obdobje 2021–2023

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2695. Odločba o priznanju naravne mineralne vode Cana Royal Water
2696. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2021

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2697. Pristop h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence

OBČINE

Dobrna

2698. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju enote urejanja prostora za PEUP OSRED 1/64 v Občini Dobrna

Koper

2699. Sklep o ponovnem razpisu predčasnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Hrvatini - Crevatini

Piran

2700. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristanišču Kanal sv. Jerneja in koncesiji za gradnjo in upravljanje krajevnega pristanišča Kanal sv. Jerneja

Prebold

2701. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Prebold

Puconci

2702. Sprememba Statuta Občine Puconci

Trebnje

2703. Pravilnik o načinu in pogojih za izdajo dovoljenj za parkiranje, omejitvi števila izdanih dovoljenj za parkiranje ter obliki, vrsti in vsebini dovolilnice za parkiranje

Žalec

2704. Odlok o spremembi meje med naselji Latkova vas, Šešče pri Preboldu, Pongrac, Spodnje Roje in Šempeter v Savinjski dolini ter spremembi meje območja Občine Prebold in Občine Žalec

Železniki

2705. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

POPRAVKI

2706. Popravek Sklepa o mnenju Občine Metlika k osnutkom pokrajinske zakonodaje

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti