Številka 204
Uradni list RS, št. 204/2020 z dne 31. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 204/2020 z dne 31. 12. 2020, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3789. Uredba o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2

Odloki

3790. Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih
3791. Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
3792. Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
3793. Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije
3794. Odlok o spremembi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2

Sklepi

3778. Sklep o odprtju Konzulata Republike Slovenije v Tamarinu, v Republiki Mauritius
3779. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Tamarinu, v Republiki Mauritius

Drugi akti

3780. Odločba o imenovanju okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu
3781. Odločba o imenovanju okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru

SODNI SVET

3782. Odločba o prenehanju sodniške službe

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3783. Akt o vodenju registra potrdil o izvoru električne energije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3784. Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
3785. Navodilo o rokih, obliki in načinu posredovanja podatkov

OBČINE

Gornji Petrovci

3786. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornji Petrovci

Koper

3787. Odlok o proračunu Mestne občine Koper za leto 2021

Ljubljana

3788. Sklep o ugotovitvi revalorizirane vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Mestne občine Ljubljana za leto 2021

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost