Številka 49
Uradni list RS, št. 49/2012 z dne 27. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 49/2012 z dne 27. 6. 2012, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2047. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja
2063. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2048. Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBČINE

Bled

2049. Sklep o izvzemu zemljišč parc. št. 922/6, 922/7 k.o. Bohinjska Bela in 1360/5, 1360/6 k.o. Ribno iz javne rabe

Braslovče

2050. Sklep o cenah programov predšolske vzgoje v VIZ OŠ Braslovče OE Vrtec Braslovče in dodatnemu znižanju plačila programov vrtca za primer počitniške odsotnosti
2051. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije

Brezovica

2052. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje in varstva

Grosuplje

2053. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Šmarje – Staro pokopališče

Hodoš

2054. Sklep o začetku priprave Sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Goričkega v Občini Murska Sobota za območje Občine Hodoš - Šalovci (za gradnjo gradbeno inženirskih objektov in naprav)

Mežica

2055. Sklep o določitvi cen programov v vrtcu Mežica

Piran

2056. Zaključni račun proračuna Občine Piran za leto 2011
2057. Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskih taksah v Občini Piran
2058. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2059. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za območje Lucija Center

Sodražica

2060. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sodražica
2061. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica
2062. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s toplotno energijo na območju Občine Sodražica s soproizvodnjo električne energije

POPRAVKI

2064. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

34. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine o sodelovanju v boju proti kriminalu (BUKBPK)
35. Zakon o ratifikaciji Protokola med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo in Dodatnega protokola o spremembah Konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 1. oktobra 1997, spremenjene s protokolom, podpisanim v Ljubljani 26. septembra 2006 (BATIDO-B)
36. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Otokom Man o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami, s protokolom (BGBIMIDZ)
37. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Otokom Man o izogibanju dvojnega obdavčevanja posameznikov (BGBIMIDO)
38. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Guernseyjem o izmenjavi informacij v zvezi z davčnimi zadevami, s protokolom (BGBGIDZ)

Ministrstvo za zunanje zadeve

39. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Armenije o sodelovanju v izobraževanju, znanosti in kulturi
40. Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indonezije o odpravi vizumske obveznosti za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti