Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2009 z dne 4. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2009 z dne 4. 9. 2009, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3118. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Indiji

MINISTRSTVA

3119. Pravilnik o najmanjšem številu članov posadke na morskih ladjah Republike Slovenije
3120. Pravilnik o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih raziskav arheoloških najdišč iz državnega proračuna
3121. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju Zakona o matičnem registru
3122. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela komisije za medicinsko etiko
3123. Odločba o soglasju k čistopisu Akta o ustanovitvi ustanove Fundacija Samaritan

SODNI SVET

3124. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosto mesto predsednika sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3125. Poročilo o gibanju plač za junij 2009

OBČINE

Celje

3126. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2009
3127. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Otok I

Dravograd

3128. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške

Ljubljana

3129. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice
3130. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška

Log-Dragomer

3131. Sklep o pokrivanju stroškov v vzgojno-varstveni družini

Miren-Kostanjevica

3132. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice “Primorje d.d. Ajdovščina” v Mirnu

Murska Sobota

3133. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Podčetrtek

3134. Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek

Podlehnik

3135. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v javni uporabi

Šempeter-Vrtojba

3136. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Zadrževalnik deževnih vod v Šempetru pri Gorici

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici