Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2009 z dne 4. 9. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2009 z dne 4. 9. 2009, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

3118. Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Indiji

MINISTRSTVA

3119. Pravilnik o najmanjšem številu članov posadke na morskih ladjah Republike Slovenije
3120. Pravilnik o vlaganju in reševanju zahtevkov za financiranje predhodnih raziskav arheoloških najdišč iz državnega proračuna
3121. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju Zakona o matičnem registru
3122. Pravilnik o spremembah Pravilnika o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela komisije za medicinsko etiko
3123. Odločba o soglasju k čistopisu Akta o ustanovitvi ustanove Fundacija Samaritan

SODNI SVET

3124. Sklep o javnem pozivu sodnikom za vložitev kandidatur na prosto mesto predsednika sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3125. Poročilo o gibanju plač za junij 2009

OBČINE

Celje

3126. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2009
3127. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu Otok I

Dravograd

3128. Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave – Medobčinski inšpektorat Koroške

Ljubljana

3129. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Špice
3130. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za dele območij urejanja ŠO 1/2 Šiška, ŠT 1/2 Obvoznica in ŠS 1/6 Zgornja Šiška

Log-Dragomer

3131. Sklep o pokrivanju stroškov v vzgojno-varstveni družini

Miren-Kostanjevica

3132. Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor na območju opuščene gramoznice “Primorje d.d. Ajdovščina” v Mirnu

Murska Sobota

3133. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namene daljinskega ogrevanja

Podčetrtek

3134. Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek

Podlehnik

3135. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v javni uporabi

Šempeter-Vrtojba

3136. Sklep o pričetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Zadrževalnik deževnih vod v Šempetru pri Gorici

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti