Številka 15
Uradni list RS, št. 15/2000 z dne 23. 2. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 15/2000 z dne 23. 2. 2000, Kazalo


MINISTRSTVA

700. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero dohodnine za leto 1999
701. Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite
702. Pravilnik o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov
703. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, ki imajo veljavno dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji
704. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so od 28. decembra 1998 do 31. januarja 2000 prenehala veljati dovoljenja za trgovanje v Republiki Sloveniji

BANKA SLOVENIJE

705. Sklep o spremembi sklepa o postopkih za odpiranje deviznih računov rezidentov pri pooblaščenih bankah

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

706. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalogov v računalniški obliki
707. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
708. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SKRIVNI DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA 4
709. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SKRIVNI DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA 5
710. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PRESEČIŠČE 6. Matematika za šesti razred osnovne šole
711. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PRESEČIŠČE 7. Matematika za sedmi razred osnovne šole
712. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo IGRAJE IN ZARES V SVET MATEMATIČNIH ČUDES, Kako poučevati matematiko v 1. razredu devetletne osnovne šole
713. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PRIROČNIK ZA UČITELJE H GLASBENI SLIKANICI 1, (k učbeniku GLASBENA SLIKANICA 1, Učbenik za 1. razred devetletne osnovne šole)
714. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo GLASBA DO 18. STOLETJA, Učbenik za glasbeno vzgojo za 7. razred devetletne osnovne šole
715. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA, delovni zvezek za 7. razred devetletne osnovne šole
716. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo RISANJE V GEOMETRIJI IN TEHNIKI, učbenik za izbirni predmet risanje v geometriji in tehniki
717. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo RAČUNALNIŠTVO
718. Sklep o potrditvi učbenika za glasbeno šolo VESELO DO GLASBE, NAUK O GLASBI, 1. RAZRED
719. Sklep o potrditvi učbenika za glasbeno šolo VESELO DO GLASBE, NAUK O GLASBI, 2. RAZRED
720. Sklep o potrditvi učbenika za glasbeno šolo VESELO DO GLASBE, NAUK O GLASBI, 3. RAZRED
721. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo POTOVANJE BESED 4, učbenik za prvo leto poklicno-tehniškega izobraževanja
722. Sklep o potrditvi učbenika za srednjo šolo STUFEN INTERNATIONAL 2, ÜBUNGSBUCH
723. Sklep o potrditvi učnega sredstva za osnovno šolo PRESEČIŠČE 6. Rešitve nalog
724. Sklep o potrditvi učnega sredstva za osnovno šolo PRESEČIŠČE 7. Rešitve nalog
725. Sklep o potrditvi učnega sredstva za osnovno šolo Programska oprema WinMeh: SILA (ravnotežje in razstavljanje sil); SILE (sestavljanje in ravnotežje sil); ČRTE (geometrijske lastnosti črtnih likov); PREREZI (geometrijske lastnosti ploščinskih likov); NOSILCI (zunanje in notranje sile, upogibni momenti, napetosti, deformacije); VZVOD (program deluje v osnovnem nivoju v okviru programa Nosilci); URA (ura, ročno in senzorsko merjenje časa); GIBANJA (osnovna gibanja in meti)
726. Sklep o potrditvi učnega sredstva AVSTRALIJA, OCEANIJA IN POLARNA OBMOČJA
727. Sklep o potrditvi učnega sredstva LATINSKA AMERIKA
728. Sklep o potrditvi učnega sredstva Geografska enciklopedija na prosojnicah: ZEMLJA, AFRIKA IN OCEANIJA, EVROPA, AZIJA, AMERIKA
729. Sklep o potrditvi učnega sredstva Atlas prosojnic ZGODOVINA: DO 15. STOLETJA, 16.-18. STOLETJE, 19. STOLETJE, 20. STOLETJE

OBČINE

Novo mesto

730. Odlok o preoblikovanju Gasilsko-reševalnega centra Novo mesto

Osilnica

731. Sklep o poklicnem opravljanju funkcije župana Občine Osilnica

Rogašovci

732. Odlok o občinskih cestah
733. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Rogašovci

Slovenske Konjice

734. Sklep o javni razgrnitvi osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Draža vas
AAA Zlata odličnost