Številka 107
Uradni list RS, št. 107/1999 z dne 24. 12. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 107/1999 z dne 24. 12. 1999, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

4993. Odlok o pomilostitvi obsojencev - pomilostitev po uradni dolžnosti - ob Dnevu samostojnosti Republike Slovenije, 26. decembru 1999

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4994. Uredba o splošnih akreditacijskih pogojih plačilnih Agencij Republike Slovenije za uporabo finančnih sredstev Evropske unije
4995. Uredba o akreditacijskih pogojih za Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
4996. Uredba o določitvi najvišjih tarifnih postavk za prodajo električne energije

Odloki

4992. Odlok o preferencialnih pravilih o poreklu blaga, ki se v letu 2000 uporabljajo za izvajanje uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino

Sklepi

4997. Sklep o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge na področju kulture in znanosti

MINISTRSTVA

4998. Odredba o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
4999. Odredba o spremembah in dopolnitvah odredbe o prepovedi prometa in uporabe določenih zdravil zaradi preprečevanja škodljivih posledic zaradi ostankov teh zdravil v živilih
5000. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o veterinarski oznaki zdravstvene ustreznosti živil živalskega izvora, označevanju šarže in certificiranju
5001. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javni veterinarski zavodi in zasebna veterinarska dejavnost in o postopku njihove verifikacije in preverjanja
5002. Soglasje k aktu o ustanovitvi Fundacije znanje za razvoj, ustanove

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5003. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o razvrstitvi zdravil na liste
5004. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) v lesni industriji
5005. Poročilo o gibanju plač za oktober 1999

OBČINE

Ig

5006. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ig za leto 1999
5007. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
5008. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000 v Občini Ig

Ivančna Gorica

5009. Sklep o uvedbi posebnega samoprispevka za financiranje obnove po potresu poškodovanih podružničnih cerkva v Dobu in na Rdečem Kalu
5010. Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo posebnega samoprispevka za financiranje obnove po potresu poškodovanih podružničnih cerkva v Dobu in na Rdečem Kalu dne 12. 12. 1999

Jesenice

5011. Odlok o urbanistični zasnovi mesta Jesenice

Kranj

5012. Odlok o spremembi odloka o proračunu Mestne občine Kranj za leto 1999
5013. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5014. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Mestne občine Kranj v letu 2000

Logatec

5015. Sklep o določitvi izhodiščne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2000

Loški Potok

5016. Sklep o javni razgrnitvi lokacijskega načrta cestne povezave od mostu čez Čabranko do priključka na regionalno cesto Trava-Podplanina

Mirna Peč

5017. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Mirna Peč za leto 1999

Podčetrtek

5018. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 1999
5019. Odlok o občinskem prazniku
5020. Odlok o povprečni gradbeni ceni, ceni stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2000
5021. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2000
5022. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Podčetrtek
5023. Pravilnik o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja

Zavrč

5024. Poslovnik Nadzornega odbora občine Zavrč

POPRAVKI

1. Popravek zakona o lastninjenju kulturnih spomenikov v družbeni lastnini (ZLKSDL)
2. Popravek zakona o zdravstveni inšpekciji (ZZdrI)
3. Popravek sklepa o razpisu referenduma za plačilo posebnega samoprispevka za del območja Krajevne skupnosti Višnja Gora
4. Popravek odloka o podelitvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Krško
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti