Številka 74
Uradni list RS, št. 74/1998 z dne 3. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/1998 z dne 3. 11. 1998, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

3725. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (ZLS-J)

Odloki

3726. Odlok o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

3727. Uredba o pristojbinah in stroških za pridobitev in vzdrževanje akreditacije
3728. Uredba o ekonomskih conah

MINISTRSTVA

3729. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Idrija I
3730. Odredba o spremembi in dopolnitvi odredbe o določitvi višine nadomestila za kritje stroškov za vzdrževalna dela na skupnih objektih in napravah na melioracijskih območjih v letu 1998

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3731. Odločba o ustanovitvi, ukinitvi in spremembi naziva ali kategorije organizacijskih enot Carinske uprave Republike Slovenije

OBČINE

Škocjan

3732. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Fran Metelko Škocjan
3733. Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Škocjan

Žalec

3734. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za del območja Občine Žalec z oznako PUP 4
3735. Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Vransko
3736. Odlok o določitvi višine turistične takse v Občini Žalec
3737. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v vzgojno-varstvenem zavodu »Janko Herman« Žalec
3738. Sklep o razrešitvah in imenovanjih v volilne komisije
AAA Zlata odličnost