Napoved izida naslednjih številk

Številka
60/2023
predvidoma izide 2. 6. 2023
Rezultati iskanja
1. 1835. Preklic objave Sklepa o spremembi Sklepa o potrditvi cenika za izvajanje javnih linijskih prevozov v mestnem prometu Mestne občine Celje
UL št. 59, 29. 5. 2023 / PREKLICI
2. 1834. Preklic objave Sklepa št. 2/2023 o prenehanju statusa grajenega javnega dobra
UL št. 59, 29. 5. 2023 / PREKLICI
3. 1833. Preklic objave Odloka o dopolnitvi Odloka o podelitvi koncesije za izgradnjo Mestne tržnice Celje in izvajanje gospodarske javne službe upravljanja in vzdrževanja Mestne tržnice Celje
UL št. 59, 29. 5. 2023 / PREKLICI
4. 1832. Preklic objave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Dolgo polje zahod – območje DPZ-5-1
UL št. 59, 29. 5. 2023 / PREKLICI
5. 1831. Sklep o uporabi Smernic o uporabi rešitev za sklepanje poslovnega razmerja s stranko na daljavo v skladu s členom 13(1) Direktive (EU) 2015/849
UL št. 59, 29. 5. 2023 / BANKA SLOVENIJE
6. 1830. Sklep o prenehanju veljavnosti Sklepa Ustavnega sodišča U-I-479/22 z dne 16. 2. 2023
UL št. 59, 29. 5. 2023 / USTAVNO SODIŠČE
7. 1829. Sklep o določitvi cene izkaznice o vozniških kvalifikacijah
UL št. 59, 29. 5. 2023 / MINISTRSTVA
8. 1828. Uredba o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti
UL št. 59, 29. 5. 2023 / Uredbe
9. 1827. Popravek Sklepa o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev
UL št. 58, 26. 5. 2023 / POPRAVKI
10. 1826. Sklep o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije
UL št. 58, 26. 5. 2023 / Sklepi
11. 1825. Sklep o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije
UL št. 58, 26. 5. 2023 / Sklepi
12. 1824. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027
UL št. 58, 26. 5. 2023 / Uredbe
13. 1823. Uredba o spremembi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini
UL št. 58, 26. 5. 2023 / Uredbe
14. 1822. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina
UL št. 58, 26. 5. 2023 / Uredbe
15. 1821. Uredba o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije
UL št. 58, 26. 5. 2023 / Uredbe
16. 1820. Odlok o rebalansu proračuna Občine Žirovnica za leto 2023
UL št. 58, 26. 5. 2023 / Žirovnica
17. 1819. Sklep o izdaji soglasja k cenam socialnovarstvene storitve »Pomoč družini na domu« ter določitvi višine subvencije Občine Trebnje
UL št. 58, 26. 5. 2023 / Trebnje
18. 1818. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
UL št. 58, 26. 5. 2023 / Slovenske Konjice
19. 1817. Sklep o razveljavitvi Sklepa o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta poslovno stanovanjskega dela na Dvoru ter o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Novo središče Dvora – sever
UL št. 58, 26. 5. 2023 / Žužemberk
20. 1816. Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 58, 26. 5. 2023 / Velike Lašče

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

32
Let izdaje
3582
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost