Napoved izida naslednjih številk

Številka
186/2021
predvidoma izide 3. 12. 2021
Rezultati iskanja Pobuda za vlo��itev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah
1. 3694. Odlok o dopolnitvi Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
UL št. 185, 26. 11. 2021 / Odloki
2. 3693. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19
UL št. 185, 26. 11. 2021 / Odloki
3. 3692. Popravek Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite, njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
UL št. 184, 26. 11. 2021 / POPRAVKI
4. 3691. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – spremembe proračuna – II
UL št. 184, 26. 11. 2021 / Trebnje
5. 3690. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Tolmin
UL št. 184, 26. 11. 2021 / Tolmin
6. 3689. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o postopku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec – SD OPN 3
UL št. 184, 26. 11. 2021 / Slovenj Gradec
7. 3688. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2023
UL št. 184, 26. 11. 2021 / Kranj
8. 3687. Odlok o proračunu Mestne občine Kranj za leto 2022
UL št. 184, 26. 11. 2021 / Kranj
9. 3686. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
UL št. 184, 26. 11. 2021 / Žalec
10. 3685. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Žalec
UL št. 184, 26. 11. 2021 / Žalec
11. 3684. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov v vrtcu Sončni žarek pri OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče
UL št. 184, 26. 11. 2021 / Velike Lašče
12. 3683. Sklep o določitvi namenskih najemnih stanovanj
UL št. 184, 26. 11. 2021 / Velike Lašče
13. 3682. Sklep o razrešitvi in imenovanju predstavnika ustanovitelja v svet Javnega zavoda Trubarjevi kraji
UL št. 184, 26. 11. 2021 / Velike Lašče
14. 3681. Sklep o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za EUP LU-4
UL št. 184, 26. 11. 2021 / Velike Lašče
15. 3680. Pravilnik o dodeljevanju namenskih najemnih stanovanj v najem mladim
UL št. 184, 26. 11. 2021 / Velike Lašče
16. 3679. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Velike Lašče
UL št. 184, 26. 11. 2021 / Velike Lašče
17. 3678. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
UL št. 184, 26. 11. 2021 / Sežana
18. 3677. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Vrta ob vili Mirasasso za kulturni spomenik lokalnega pomena
UL št. 184, 26. 11. 2021 / Sežana
19. 3676. Sprememba Statuta Občine Sežana
UL št. 184, 26. 11. 2021 / Sežana
20. 3675. Obvezna razlaga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Moravske Toplice
UL št. 184, 26. 11. 2021 / Moravske Toplice

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

30
Let izdaje
3332
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost