Napoved izida naslednjih številk

Številka
152/2022
predvidoma izide 9. 12. 2022
Rezultati iskanja
41. 1526. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2021
UL št. 63, 10. 5. 2022 / Slovenj Gradec
42. 1234. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) »Stanovanjsko naselje Vranjek (SG-68)« (Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1541)
UL št. 56, 22. 4. 2022 / Slovenj Gradec
43. 1047. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi volilnih enot v četrtnih in vaških skupnostih v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 49, 8. 4. 2022 / Slovenj Gradec
44. 1046. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 17.1)
UL št. 49, 8. 4. 2022 / Slovenj Gradec
45. 1045. Sklep o soglasju k zadolžitvi Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško v letu 2022: (št. 17.4)
UL št. 49, 8. 4. 2022 / Slovenj Gradec
46. 1044. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OK-148 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec; ID. št. 2647
UL št. 49, 8. 4. 2022 / Slovenj Gradec
47. 1043. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE-20 v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 49, 8. 4. 2022 / Slovenj Gradec
48. 1042. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi četrtnih in vaških skupnosti v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 49, 8. 4. 2022 / Slovenj Gradec
49. 1041. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi volilnih enot v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 49, 8. 4. 2022 / Slovenj Gradec
50. 1040. Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 49, 8. 4. 2022 / Slovenj Gradec
51. 864. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju: OPPN) za območje »Poslovno stanovanjska cona Celjska jug II (SG-80)«
UL št. 43, 25. 3. 2022 / Slovenj Gradec
52. 863. Sklep o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠN 14 – Podhomški vrtovi – del
UL št. 43, 25. 3. 2022 / Slovenj Gradec
53. 862. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
UL št. 43, 25. 3. 2022 / Slovenj Gradec
54. 429. Sklep o izdaji soglasja Zavodu KSSENA k nakupu nepremičnine št. (2.1)
UL št. 20, 18. 2. 2022 / Slovenj Gradec
55. 428. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 556/3, 552/3, 552/1, 552/2, 552/6 vse k.o. 845 – Pameče na območju EUP OP-232 v OPN MOSG (ID 2606)
UL št. 20, 18. 2. 2022 / Slovenj Gradec
56. 427. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika uporabe opremljenih prostorov za izvajanje programov in projektov na lokaciji »Stara komunala«
UL št. 20, 18. 2. 2022 / Slovenj Gradec
57. 426. Odlok o občinskih taksah v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 20, 18. 2. 2022 / Slovenj Gradec
58. 274. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE-08 v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 15, 4. 2. 2022 / Slovenj Gradec
59. 141. Sklep o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu »CT1-južni vstop 2«
UL št. 10, 21. 1. 2022 / Slovenj Gradec
60. 43. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 12.1)
UL št. 3, 7. 1. 2022 / Slovenj Gradec

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

31
Let izdaje
3507
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost