Napoved izida naslednjih številk

Številka
119/2023
predvidoma izide 1. 12. 2023
Rezultati iskanja
41. 769. Pravilnik o obremenjevanju nepremičnin v lasti Mestne občine Slovenj Gradec s stvarnimi pravicami
UL št. 30, 10. 3. 2023 / Slovenj Gradec
42. 768. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 30, 10. 3. 2023 / Slovenj Gradec
43. 767. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 30, 10. 3. 2023 / Slovenj Gradec
44. 766. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 30, 10. 3. 2023 / Slovenj Gradec
45. 722. Sklep št. 12. 5 o izbrisu zaznambe javnega dobra
UL št. 29, 7. 3. 2023 / Slovenj Gradec
46. 604. Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi in javni obravnavi Dopolnjenega osnutka tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SDOPN3 MOSG)
UL št. 28, 3. 3. 2023 / Slovenj Gradec
47. 528. Sklep o določitvi parkirnine za javne parkirne površine in določitvi višine občinske takse za parkirne abonmaje
UL št. 27, 28. 2. 2023 / Slovenj Gradec
48. 527. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 27, 28. 2. 2023 / Slovenj Gradec
49. 490. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.2)
UL št. 25, 24. 2. 2023 / Slovenj Gradec
50. 489. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (9.3)
UL št. 25, 24. 2. 2023 / Slovenj Gradec
51. 488. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 9.1)
UL št. 25, 24. 2. 2023 / Slovenj Gradec
52. 487. Sklep o določitvi cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
UL št. 25, 24. 2. 2023 / Slovenj Gradec
53. 486. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2023
UL št. 25, 24. 2. 2023 / Slovenj Gradec
54. 86. Poročilo o izidu volitev članov mestnih četrti in vaških skupnosti na območju Mestne občine Slovenj Gradec na lokalnih volitvah 2022
UL št. 4, 13. 1. 2023 / Slovenj Gradec
55. 85. Poročilo o izidu volitev članov Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec na lokalnih volitvah 2022
UL št. 4, 13. 1. 2023 / Slovenj Gradec
56. 84. Poročilo o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega izida glasovanja za župana Mestne občine Slovenj Gradec na lokalnih volitvah 2022
UL št. 4, 13. 1. 2023 / Slovenj Gradec
57. 3985. Sklep o začasnem financiranju Mestne občine Slovenj Gradec v obdobju januar–marec 2023
UL št. 157, 16. 12. 2022 / Slovenj Gradec
58. 3600. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra (št. 8.1)
UL št. 144, 18. 11. 2022 / Slovenj Gradec
59. 3599. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljiščih s parc. št. 1112/7 in 1112/2 k. o. 849 – Stari trg na območju EUP OK-160 v OPN MOSG (ID 3092)
UL št. 144, 18. 11. 2022 / Slovenj Gradec
60. 3598. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta individualne zazidave Šmartno-Krnice (SC8) (ID št.: 2949)
UL št. 144, 18. 11. 2022 / Slovenj Gradec

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

32
Let izdaje
3641
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost