Napoved izida naslednjih številk

Številka
44/2024
predvidoma izide 31. 5. 2024
Rezultati iskanja
41. 2591. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih in nagradah Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 86, 4. 8. 2023 / Slovenj Gradec
42. 2362. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja LE 19 – Spole v k.o. Legen
UL št. 74, 7. 7. 2023 / Slovenj Gradec
43. 2280. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 71, 30. 6. 2023 / Slovenj Gradec
44. 2279. Pravilnik o oddaji zemljišč v lasti Mestne občine Slovenj Gradec v zakup
UL št. 71, 30. 6. 2023 / Slovenj Gradec
45. 2278. Pravilnik o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 71, 30. 6. 2023 / Slovenj Gradec
46. 2277. Odlok o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 71, 30. 6. 2023 / Slovenj Gradec
47. 2276. Odlok o štipendiranju perspektivnih dijakov in študentov v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 71, 30. 6. 2023 / Slovenj Gradec
48. 2062. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za Industrijsko cono Sever (enoti urejanja prostora SG-48, in SG-52-del)
UL št. 64, 16. 6. 2023 / Slovenj Gradec
49. 2061. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2023
UL št. 64, 16. 6. 2023 / Slovenj Gradec
50. 1997. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 14.1)
UL št. 63, 9. 6. 2023 / Slovenj Gradec
51. 1996. Sklep o lokacijski preveritvi za preoblikovanje in spremembo stavbnega zemljišča določenih v občinskem prostorskem načrtu in določitev prostorskih izvedbenih pogojev na zemljiščih s parc. št. 671/4, 671/1, 672, 673 vse k.o. 847 – Vrhe na območju EUP OK-381 v OPN MOSG (ID 3415)
UL št. 63, 9. 6. 2023 / Slovenj Gradec
52. 1995. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organiziranju šolskih prevozov in povračilu stroškov prevoza v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 63, 9. 6. 2023 / Slovenj Gradec
53. 1994. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec
UL št. 63, 9. 6. 2023 / Slovenj Gradec
54. 1440. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi parkirnine za javne parkirne površine in določitvi višine občinske takse za parkirne abonmaje
UL št. 46, 21. 4. 2023 / Slovenj Gradec
55. 1410. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra in prodaji nepremičnine: (št. 9.4)
UL št. 46, 21. 4. 2023 / Slovenj Gradec
56. 1409. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 9.3)
UL št. 46, 21. 4. 2023 / Slovenj Gradec
57. 1408. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 9.2)
UL št. 46, 21. 4. 2023 / Slovenj Gradec
58. 1407. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika uporabe opremljenih prostorov za izvajanje programov in projektov na lokaciji »Stara komunala«
UL št. 46, 21. 4. 2023 / Slovenj Gradec
59. 1406. Odlok o splošnem redu v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 46, 21. 4. 2023 / Slovenj Gradec
60. 1405. Zaključni račun proračuna Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2022
UL št. 46, 21. 4. 2023 / Slovenj Gradec

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

33
Let izdaje
3702
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti