Napoved izida naslednjih številk

Številka
188/2021
predvidoma izide 1. 12. 2021
Številka
189/2021
predvidoma izide 3. 12. 2021
Rezultati iskanja
41. 3624. Sklep o določitvi cen programov v Vzgojno-varstvenem zavodu Slovenj Gradec
UL št. 199, 28. 12. 2020 / Slovenj Gradec
42. 3623. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020
UL št. 199, 28. 12. 2020 / Slovenj Gradec
43. 3622. Odlok o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2021
UL št. 199, 28. 12. 2020 / Slovenj Gradec
44. 3065. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Koroške regije
UL št. 173, 27. 11. 2020 / Slovenj Gradec
45. 2898. Razpis nadomestnih volitev treh članov Sveta Vaške skupnosti Razbor, enega v Volilni enoti Zgornji Razbor, dva v Volilni enoti Spodnji Razbor
UL št. 164, 13. 11. 2020 / Slovenj Gradec
46. 2897. Sklep o razveljavitvi razpisa predčasnih volitev članov Sveta Vaške skupnosti Razbor na območju Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 164, 13. 11. 2020 / Slovenj Gradec
47. 2859. Sklep o javni objavi in razgrnitvi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje TR-05 stanovanjsko naselje Troblje (Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 1556)
UL št. 162, 12. 11. 2020 / Slovenj Gradec
48. 2818. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 3.3)
UL št. 160, 6. 11. 2020 / Slovenj Gradec
49. 2817. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 3.2)
UL št. 160, 6. 11. 2020 / Slovenj Gradec
50. 2746. Odlok o imenovanju nove ulice na območju naselja Slovenj Gradec
UL št. 157, 30. 10. 2020 / Slovenj Gradec
51. 2603. Razpis predčasnih volitev Sveta Vaške skupnosti Razbor na območju Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 149, 20. 10. 2020 / Slovenj Gradec
52. 2602. Sklep o razveljavitvi Razpisa nadomestnih volitev članov sveta Vaške skupnosti Razbor, v Volilni enoti Spodnji Razbor
UL št. 149, 20. 10. 2020 / Slovenj Gradec
53. 2434. Razpis nadomestnih volitev članov sveta Vaške skupnosti Razbor, v Volilni enoti Spodnji Razbor
UL št. 136, 6. 10. 2020 / Slovenj Gradec
54. 2433. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 10.3)
UL št. 136, 6. 10. 2020 / Slovenj Gradec
55. 2432. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2020
UL št. 136, 6. 10. 2020 / Slovenj Gradec
56. 2431. Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 136, 6. 10. 2020 / Slovenj Gradec
57. 2346. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra (št. 15.7)
UL št. 132, 30. 9. 2020 / Slovenj Gradec
58. 2345. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 15.6)
UL št. 132, 30. 9. 2020 / Slovenj Gradec
59. 2344. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 15.3)
UL št. 132, 30. 9. 2020 / Slovenj Gradec
60. 2343. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 15.2)
UL št. 132, 30. 9. 2020 / Slovenj Gradec

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

30
Let izdaje
3334
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost