Napoved izida naslednjih številk

Številka
73/2022
predvidoma izide 27. 5. 2022
Rezultati iskanja
41. 3402. Odlok o ureditvi in pravilih cestnega prometa v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 172, 29. 10. 2021 / Slovenj Gradec
42. 2961. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 12. 2)
UL št. 153, 24. 9. 2021 / Slovenj Gradec
43. 2960. Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Poslovnik MS MOSG-UPB-3)
UL št. 153, 24. 9. 2021 / Slovenj Gradec
44. 2828. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja DO-02 – Jerank v Mestni občini Slovenj Gradec (Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2270)
UL št. 140, 3. 9. 2021 / Slovenj Gradec
45. 2827. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja ST-08 – Stari trg v Mestni občini Slovenj Gradec (Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov: 2269)
UL št. 140, 3. 9. 2021 / Slovenj Gradec
46. 2746. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Mestne občine Slovenj Gradec (SDOPN3 MOSG) – spremembe št. 3
UL št. 131, 20. 8. 2021 / Slovenj Gradec
47. 2742. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 131, 20. 8. 2021 / Slovenj Gradec
48. 2686. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora EUP SG-93 v OPN Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 127, 6. 8. 2021 / Slovenj Gradec
49. 2521. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 19.1)
UL št. 115, 16. 7. 2021 / Slovenj Gradec
50. 2520. Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju projektov in programov neformalnega izobraževanja v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 115, 16. 7. 2021 / Slovenj Gradec
51. 2519. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 115, 16. 7. 2021 / Slovenj Gradec
52. 2518. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 115, 16. 7. 2021 / Slovenj Gradec
53. 2402. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2021
UL št. 108, 9. 7. 2021 / Slovenj Gradec
54. 2125. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje »Poslovno stanovanjska cona Celjska jug II (SG-80)«
UL št. 97, 18. 6. 2021 / Slovenj Gradec
55. 2050. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra: (št. 13.3)
UL št. 94, 11. 6. 2021 / Slovenj Gradec
56. 2049. Sklep o izbrisu zaznambe javnega dobra: (št. 13.2)
UL št. 94, 11. 6. 2021 / Slovenj Gradec
57. 2048. Sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju EUP OP-38 v OPN MOSG; ID. št. 2255
UL št. 94, 11. 6. 2021 / Slovenj Gradec
58. 2047. Koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov energetske prenove objektov v lasti Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 94, 11. 6. 2021 / Slovenj Gradec
59. 1968. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) – del
UL št. 91, 7. 6. 2021 / Slovenj Gradec
60. 1745. Javno naznanilo o drugi javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za turistično območje – naselje Sonce
UL št. 81, 21. 5. 2021 / Slovenj Gradec

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

31
Let izdaje
3428
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost