Napoved izida naslednjih številk

Številka
188/2021
predvidoma izide 1. 12. 2021
Številka
189/2021
predvidoma izide 3. 12. 2021
Rezultati iskanja Mestna občina Slovenj Gradec, poslovnik
1. 2518. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 115, 16. 7. 2021 / Slovenj Gradec
2. 477. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika
UL št. 22, 12. 2. 2021 / Metlika
3. 1609. Statut Mestne občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-3)
UL št. 91, 26. 6. 2020 / Slovenj Gradec
4. 1083. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 73, 20. 5. 2020 / Slovenj Gradec
5. 630. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 31, 20. 3. 2020 / Slovenj Gradec
6. 2907. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec
UL št. 65, 30. 10. 2019 / Slovenj Gradec
7. 2544. Odlok o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec
UL št. 57, 20. 9. 2019 / Slovenj Gradec
8. 3333. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec
UL št. 69, 8. 12. 2017 / Slovenj Gradec
9. 1307. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo)
UL št. 24, 12. 5. 2017 / Slovenj Gradec
10. 3221. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 11. člena Zakona o financiranju občin in 55. člen Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017 nista v neskladju z Ustavo, da je sedmi odstavek 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine
UL št. 76, 2. 12. 2016 / USTAVNO SODIŠČE
11. 3405. Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-2)
UL št. 87, 13. 11. 2015 / Slovenj Gradec
12. 1557. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec
UL št. 39, 6. 5. 2013 / Slovenj Gradec
13. 1233. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika
UL št. 31, 15. 4. 2013 / Metlika
14. 3068. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti
UL št. 78, 15. 10. 2012 / Slovenj Gradec
15. 2557. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej
UL št. 62, 17. 8. 2012 / Slovenj Gradec
16. 1324. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov – uradno prečiščeno besedilo 2
UL št. 30, 26. 4. 2012 / Slovenj Gradec
17. 1255. Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta Koroške regije
UL št. 29, 20. 4. 2012 / Mežica
18. 3631. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji
UL št. 85, 25. 10. 2011 / Slovenj Gradec
19. 3965. Odlok o ustanovitvi zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (uradno prečiščeno besedilo)
UL št. 73, 17. 9. 2010 / Celje
20. 3664. Sklep o zavrženju pobude
UL št. 82, 19. 10. 2009 / USTAVNO SODIŠČE

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

30
Let izdaje
3334
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost