Napoved izida naslednjih številk

Številka
62/2024
predvidoma izide 24. 7. 2024
Številka
63/2024
predvidoma izide 26. 7. 2024
Rezultati iskanja Mestna občina Slovenj Gradec, poslovnik
1. 3459. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu z oznako Kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe (OPPN Kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe)
UL št. 118, 24. 11. 2023 / Slovenj Gradec
2. 2295. Resolucija o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (ReSPR50)
UL št. 72, 3. 7. 2023 / Drugi akti
3. 1527. Odlok o priznanjih in nagradah Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 63, 10. 5. 2022 / Slovenj Gradec
4. 3971. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)
UL št. 199, 22. 12. 2021 / Zakoni, obvezne razlage zakonov
5. 2518. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 115, 16. 7. 2021 / Slovenj Gradec
6. 477. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika
UL št. 22, 12. 2. 2021 / Metlika
7. 1609. Statut Mestne občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-3)
UL št. 91, 26. 6. 2020 / Slovenj Gradec
8. 1083. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 73, 20. 5. 2020 / Slovenj Gradec
9. 630. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 31, 20. 3. 2020 / Slovenj Gradec
10. 2907. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec
UL št. 65, 30. 10. 2019 / Slovenj Gradec
11. 2544. Odlok o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec
UL št. 57, 20. 9. 2019 / Slovenj Gradec
12. 3333. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec
UL št. 69, 8. 12. 2017 / Slovenj Gradec
13. 1307. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo)
UL št. 24, 12. 5. 2017 / Slovenj Gradec
14. 3221. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 11. člena Zakona o financiranju občin in 55. člen Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017 nista v neskladju z Ustavo, da je sedmi odstavek 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine
UL št. 76, 2. 12. 2016 / USTAVNO SODIŠČE
15. 3405. Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-2)
UL št. 87, 13. 11. 2015 / Slovenj Gradec
16. 1557. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec
UL št. 39, 6. 5. 2013 / Slovenj Gradec
17. 1233. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika
UL št. 31, 15. 4. 2013 / Metlika
18. 3068. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti
UL št. 78, 15. 10. 2012 / Slovenj Gradec
19. 2557. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej
UL št. 62, 17. 8. 2012 / Slovenj Gradec
20. 1324. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov – uradno prečiščeno besedilo 2
UL št. 30, 26. 4. 2012 / Slovenj Gradec

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

33
Let izdaje
3720
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti