Napoved izida naslednjih številk

Številka
16/2024
predvidoma izide 1. 3. 2024
Rezultati iskanja Mestna občina Slovenj Gradec, poslovnik
1. 3459. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu z oznako Kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe (OPPN Kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe)
UL št. 118, 24. 11. 2023 / Slovenj Gradec
2. 2295. Resolucija o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 2050 (ReSPR50)
UL št. 72, 3. 7. 2023 / Drugi akti
3. 1527. Odlok o priznanjih in nagradah Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 63, 10. 5. 2022 / Slovenj Gradec
4. 3971. Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3)
UL št. 199, 22. 12. 2021 / Zakoni, obvezne razlage zakonov
5. 2518. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 115, 16. 7. 2021 / Slovenj Gradec
6. 477. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika
UL št. 22, 12. 2. 2021 / Metlika
7. 1609. Statut Mestne občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-3)
UL št. 91, 26. 6. 2020 / Slovenj Gradec
8. 1083. Poslovnik o delu Nadzornega odbora Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 73, 20. 5. 2020 / Slovenj Gradec
9. 630. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 31, 20. 3. 2020 / Slovenj Gradec
10. 2907. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec
UL št. 65, 30. 10. 2019 / Slovenj Gradec
11. 2544. Odlok o ustanovitvi Kulturnega doma Slovenj Gradec
UL št. 57, 20. 9. 2019 / Slovenj Gradec
12. 3333. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec
UL št. 69, 8. 12. 2017 / Slovenj Gradec
13. 1307. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo)
UL št. 24, 12. 5. 2017 / Slovenj Gradec
14. 3221. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 11. člena Zakona o financiranju občin in 55. člen Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2016 in 2017 nista v neskladju z Ustavo, da je sedmi odstavek 86.a člena Zakona o lokalni samoupravi v neskladju z Ustavo ter o razveljavitvi Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za ugotovitev povprečnine
UL št. 76, 2. 12. 2016 / USTAVNO SODIŠČE
15. 3405. Statut Mestne Občine Slovenj Gradec (uradno prečiščeno besedilo) (Statut MOSG-UPB-2)
UL št. 87, 13. 11. 2015 / Slovenj Gradec
16. 1557. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za turizem, šport, mladinske in socialne programe SPOTUR Slovenj Gradec
UL št. 39, 6. 5. 2013 / Slovenj Gradec
17. 1233. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Metlika
UL št. 31, 15. 4. 2013 / Metlika
18. 3068. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroška galerija likovnih umetnosti
UL št. 78, 15. 10. 2012 / Slovenj Gradec
19. 2557. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Koroški pokrajinski muzej
UL št. 62, 17. 8. 2012 / Slovenj Gradec
20. 1324. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda za izvajanje mladinskih in socialnih programov – uradno prečiščeno besedilo 2
UL št. 30, 26. 4. 2012 / Slovenj Gradec

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

33
Let izdaje
3674
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost