Napoved izida naslednjih številk

Številka
131/2020
predvidoma izide 2. 10. 2020
Rezultati iskanja
1. 2253. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig
UL št. 123, 18. 9. 2020 / Ig
2. 2252. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2020
UL št. 123, 18. 9. 2020 / Ig
3. 2238. Obvezna razlaga Odloka o lokacijskem načrtu za območje urejanja VP 14/2 Ig
UL št. 123, 18. 9. 2020 / Ig
4. 2092. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »DOM STAREJŠIH OBČANOV IN DNEVNI CENTER V OBČINI IG«
UL št. 108, 7. 8. 2020 / Ig
5. 1594. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2020
UL št. 91, 26. 6. 2020 / Ig
6. 1593. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020
UL št. 91, 26. 6. 2020 / Ig
7. 1592. Sklep o seznanitvi z Elaboratom o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2020
UL št. 91, 26. 6. 2020 / Ig
8. 1591. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2019
UL št. 91, 26. 6. 2020 / Ig
9. 1274. Odlok o prometnem režimu in varovanju narave in okolja na območju naravne vrednote Iški vintgar
UL št. 82, 5. 6. 2020 / Ig
10. 590. Odlok o porabi proračunske rezerve za leto 2020
UL št. 29, 18. 3. 2020 / Ig
11. 472. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2020
UL št. 15, 7. 3. 2020 / Ig
12. 396. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2020
UL št. 12, 28. 2. 2020 / Ig
13. 152. Sklep o ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
UL št. 5, 28. 1. 2020 / Ig
14. 3750. Sklep o začasnem financiranju Občine Ig v obdobju januar–marec
UL št. 81, 27. 12. 2019 / Ig
15. 3416. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2020
UL št. 77, 20. 12. 2019 / Ig
16. 3415. Odlok o priznanjih Občine Ig
UL št. 77, 20. 12. 2019 / Ig
17. 3140. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 4/2019
UL št. 70, 29. 11. 2019 / Ig
18. 2236. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Vrtec Ig
UL št. 46, 19. 7. 2019 / Ig
19. 2235. Odlok o javni gasilski službi v Občini Ig
UL št. 46, 19. 7. 2019 / Ig
20. 1842. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 2/2019
UL št. 39, 21. 6. 2019 / Ig

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

29
Let izdaje
3073
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov