Napoved izida naslednjih številk

Številka
44/2024
predvidoma izide 31. 5. 2024
Rezultati iskanja
1. 1123. Sklep o začetku priprave tehnične posodobitve grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta Občine Ig
UL št. 35, 26. 4. 2024 / Ig
2. 1122. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja TO-4/SS Tomišelj
UL št. 35, 26. 4. 2024 / Ig
3. 1121. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2023
UL št. 35, 26. 4. 2024 / Ig
4. 666. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2024
UL št. 22, 15. 3. 2024 / Ig
5. 252. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
UL št. 9, 2. 2. 2024 / Ig
6. 251. Sklep o določitvi cen programov vrtca v Javnem zavodu Vrtec Ig
UL št. 9, 2. 2. 2024 / Ig
7. 250. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ig
UL št. 9, 2. 2. 2024 / Ig
8. 135. Sklep o ceni pomoči na domu v Občini Ig za leto 2024
UL št. 4, 19. 1. 2024 / Ig
9. 3861. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2024
UL št. 128, 18. 12. 2023 / Ig
10. 3860. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Ig
UL št. 128, 18. 12. 2023 / Ig
11. 3859. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2024
UL št. 128, 18. 12. 2023 / Ig
12. 3646. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
UL št. 124, 8. 12. 2023 / Ig
13. 3101. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe na področju zdravstvene dejavnosti otroško šolskega dispanzerja na območju občin Ig in Škofljica
UL št. 107, 20. 10. 2023 / Ig
14. 2911. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig
UL št. 103, 6. 10. 2023 / Ig
15. 2910. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za OPPN za del območja IG 14-3/SC
UL št. 103, 6. 10. 2023 / Ig
16. 2776. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
UL št. 99, 22. 9. 2023 / Ig
17. 2775. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2023
UL št. 99, 22. 9. 2023 / Ig
18. 2774. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG 14-3/SC
UL št. 99, 22. 9. 2023 / Ig
19. 2773. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2023
UL št. 99, 22. 9. 2023 / Ig
20. 2555. Odlok o porabi proračunske rezerve za leto 2023
UL št. 82, 28. 7. 2023 / Ig

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

33
Let izdaje
3702
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti