Napoved izida naslednjih številk

Številka
123/2022
predvidoma izide 30. 9. 2022
Rezultati iskanja
1. 2886. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2022
UL št. 122, 23. 9. 2022 / Ig
2. 2828. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
UL št. 120, 16. 9. 2022 / Ig
3. 2827. Odlok o parkiranju v Občini Ig
UL št. 120, 16. 9. 2022 / Ig
4. 2520. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig
UL št. 100, 25. 7. 2022 / Ig
5. 2417. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Ig
UL št. 96, 15. 7. 2022 / Ig
6. 2311. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
UL št. 92, 8. 7. 2022 / Ig
7. 2310. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2022
UL št. 92, 8. 7. 2022 / Ig
8. 2309. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2022
UL št. 92, 8. 7. 2022 / Ig
9. 2061. Sklep o cenah storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
UL št. 87, 24. 6. 2022 / Ig
10. 1995. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2021
UL št. 85, 17. 6. 2022 / Ig
11. 1958. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Ig
UL št. 82, 15. 6. 2022 / Ig
12. 675. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ig
UL št. 35, 11. 3. 2022 / Ig
13. 257. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture
UL št. 15, 4. 2. 2022 / Ig
14. 256. Sklep o ceni pomoči na domu v Občini Ig za leto 2022
UL št. 15, 4. 2. 2022 / Ig
15. 4019. Sklep o določitvi cen programov vrtca v Javnem zavodu Vrtec Ig
UL št. 199, 22. 12. 2021 / Ig
16. 4018. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2022
UL št. 199, 22. 12. 2021 / Ig
17. 4017. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2022
UL št. 199, 22. 12. 2021 / Ig
18. 3922. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG 14-3/SC
UL št. 196, 17. 12. 2021 / Ig
19. 3087. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2021
UL št. 161, 6. 10. 2021 / Ig
20. 2524. Odlok o porabi proračunske rezerve Občine Ig za leto 2021
UL št. 115, 16. 7. 2021 / Ig

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

31
Let izdaje
3478
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost