Napoved izida naslednjih številk

Številka
33/2019
predvidoma izide 22. 5. 2019
Številka
34/2019
predvidoma izide 24. 5. 2019
Rezultati iskanja
1. 1226. Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v Občini Ig
UL št. 26, 26. 4. 2019 / Ig
2. 1062. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Ig
UL št. 24, 12. 4. 2019 / Ig
3. 1061. Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Ig
UL št. 24, 12. 4. 2019 / Ig
4. 1060. Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Ig
UL št. 24, 12. 4. 2019 / Ig
5. 1059. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Ig
UL št. 24, 12. 4. 2019 / Ig
6. 747. Letni program športa v Občini Ig za leto 2019
UL št. 17, 22. 3. 2019 / Ig
7. 746. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra 1/2019
UL št. 17, 22. 3. 2019 / Ig
8. 745. Sklep o ceni pomoči na domu v Občini Ig
UL št. 17, 22. 3. 2019 / Ig
9. 744. Odlok o dopolnitvi Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest in kolesarskih poti v Občini Ig
UL št. 17, 22. 3. 2019 / Ig
10. 743. Odlok o glasilu Občine Ig – popravljeno in prečiščeno besedilo
UL št. 17, 22. 3. 2019 / Ig
11. 3810. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2019
UL št. 79, 7. 12. 2018 / Ig
12. 3602. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3/2018
UL št. 74, 23. 11. 2018 / Ig
13. 3601. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG01-9
UL št. 74, 23. 11. 2018 / Ig
14. 3107. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ig
UL št. 65, 5. 10. 2018 / Ig
15. 3106. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2018
UL št. 65, 5. 10. 2018 / Ig
16. 2638. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig
UL št. 51, 20. 7. 2018 / Ig
17. 2637. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Ig OPN Ig – 4
UL št. 51, 20. 7. 2018 / Ig
18. 2240. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2018
UL št. 44, 29. 6. 2018 / Ig
19. 2239. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območij MA-4/SS – Matena in MA-1/SV – Matena
UL št. 44, 29. 6. 2018 / Ig
20. 2238. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig
UL št. 44, 29. 6. 2018 / Ig

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

28
Let izdaje
2893
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov