Napoved izida naslednjih številk

Številka
17/2019
predvidoma izide 22. 3. 2019
Rezultati iskanja
1. 3810. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2019
UL št. 79, 7. 12. 2018 / Ig
2. 3602. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 3/2018
UL št. 74, 23. 11. 2018 / Ig
3. 3601. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG01-9
UL št. 74, 23. 11. 2018 / Ig
4. 3107. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ig
UL št. 65, 5. 10. 2018 / Ig
5. 3106. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2018
UL št. 65, 5. 10. 2018 / Ig
6. 2638. Razpis rednih volitev članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig
UL št. 51, 20. 7. 2018 / Ig
7. 2637. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskem redu Občine Ig OPN Ig – 4
UL št. 51, 20. 7. 2018 / Ig
8. 2240. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2018
UL št. 44, 29. 6. 2018 / Ig
9. 2239. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območij MA-4/SS – Matena in MA-1/SV – Matena
UL št. 44, 29. 6. 2018 / Ig
10. 2238. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč na območju Občine Ig
UL št. 44, 29. 6. 2018 / Ig
11. 2077. Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov v svete vaških skupnosti in o določitvi števila članov svetov vaških skupnosti na območju Občine Ig
UL št. 41, 15. 6. 2018 / Ig
12. 2076. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2018
UL št. 41, 15. 6. 2018 / Ig
13. 1430. Pravilnik o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v Občini Ig
UL št. 31, 4. 5. 2018 / Ig
14. 1429. Pravilnik o sofinanciranju društev upokojencev v Občini Ig
UL št. 31, 4. 5. 2018 / Ig
15. 1428. Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Ig
UL št. 31, 4. 5. 2018 / Ig
16. 1296. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2017
UL št. 29, 26. 4. 2018 / Ig
17. 845. Pravilnik o sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ig
UL št. 19, 23. 3. 2018 / Ig
18. 765. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2018
UL št. 17, 16. 3. 2018 / Ig
19. 764. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Ig
UL št. 17, 16. 3. 2018 / Ig
20. 3908. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2018
UL št. 80, 29. 12. 2017 / Ig

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

28
Let izdaje
2877
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov