Napoved izida naslednjih številk

Številka
12/2022
predvidoma izide 4. 2. 2022
Rezultati iskanja
1. 4019. Sklep o določitvi cen programov vrtca v Javnem zavodu Vrtec Ig
UL št. 199, 22. 12. 2021 / Ig
2. 4018. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ig za leto 2022
UL št. 199, 22. 12. 2021 / Ig
3. 4017. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2022
UL št. 199, 22. 12. 2021 / Ig
4. 3922. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja IG 14-3/SC
UL št. 196, 17. 12. 2021 / Ig
5. 3087. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2021
UL št. 161, 6. 10. 2021 / Ig
6. 2524. Odlok o porabi proračunske rezerve Občine Ig za leto 2021
UL št. 115, 16. 7. 2021 / Ig
7. 2018. Sklep o potrditvi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Ig
UL št. 94, 11. 6. 2021 / Ig
8. 2017. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2021
UL št. 94, 11. 6. 2021 / Ig
9. 2016. Sklep o potrditvi Elaborata o cenah storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo ter odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2021
UL št. 94, 11. 6. 2021 / Ig
10. 2015. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Ig
UL št. 94, 11. 6. 2021 / Ig
11. 2014. Odlok o poimenovanju Obrtniške ulice in Ulice Josipa Palmeta na območju naselja Ig
UL št. 94, 11. 6. 2021 / Ig
12. 2013. Odlok o rebalansu proračuna Občine Ig za leto 2021
UL št. 94, 11. 6. 2021 / Ig
13. 2012. Zaključni račun proračuna Občine Ig za leto 2020
UL št. 94, 11. 6. 2021 / Ig
14. 1703. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 2/2021
UL št. 80, 21. 5. 2021 / Ig
15. 1702. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2021
UL št. 80, 21. 5. 2021 / Ig
16. 807. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 1/2021
UL št. 38, 16. 3. 2021 / Ig
17. 806. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 1/2021
UL št. 38, 16. 3. 2021 / Ig
18. 745. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Ig
UL št. 36, 12. 3. 2021 / Ig
19. 744. Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Ig
UL št. 36, 12. 3. 2021 / Ig
20. 3660. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2021
UL št. 200, 29. 12. 2020 / Ig

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

31
Let izdaje
3367
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost