Napoved izida naslednjih številk

Številka
151/2020
predvidoma izide 23. 10. 2020
Rezultati iskanja
1. 1992. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v Občini Gornji Petrovci
UL št. 105, 27. 7. 2020 / Gornji Petrovci
2. 1991. Pravilnik o uporabi službenih vozil in osebnih vozil v službene namene v Občini Gornji Petrovci
UL št. 105, 27. 7. 2020 / Gornji Petrovci
3. 1990. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2020
UL št. 105, 27. 7. 2020 / Gornji Petrovci
4. 1989. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019
UL št. 105, 27. 7. 2020 / Gornji Petrovci
5. 177. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornji Petrovci
UL št. 7, 31. 1. 2020 / Gornji Petrovci
6. 36. Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojence
UL št. 2, 10. 1. 2020 / Gornji Petrovci
7. 35. Pravilnik o nagradah dijakom ob zaključku srednješolskega izobraževanja iz Občine Gornji Petrovci
UL št. 2, 10. 1. 2020 / Gornji Petrovci
8. 34. Pravilnik o nagradah diplomantom v Občini Gornji Petrovci
UL št. 2, 10. 1. 2020 / Gornji Petrovci
9. 33. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Gornji Petrovci
UL št. 2, 10. 1. 2020 / Gornji Petrovci
10. 32. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gornji Petrovci
UL št. 2, 10. 1. 2020 / Gornji Petrovci
11. 31. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2020
UL št. 2, 10. 1. 2020 / Gornji Petrovci
12. 3406. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci
UL št. 77, 20. 12. 2019 / Gornji Petrovci
13. 3405. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2020
UL št. 77, 20. 12. 2019 / Gornji Petrovci
14. 2389. Merila za določitev višine nadomestila za člane Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci za izvedbo nadomestnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti
UL št. 50, 9. 8. 2019 / Gornji Petrovci
15. 1529. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2019
UL št. 34, 24. 5. 2019 / Gornji Petrovci
16. 1528. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018
UL št. 34, 24. 5. 2019 / Gornji Petrovci
17. 1028. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Šulinci v 1. volilni enoti – Adrijanci
UL št. 22, 5. 4. 2019 / Gornji Petrovci
18. 783. Sklep o imenovanju podžupana Občine Gornji Petrovci
UL št. 17, 22. 3. 2019 / Gornji Petrovci
19. 294. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci
UL št. 9, 11. 2. 2019 / Gornji Petrovci
20. 293. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci
UL št. 9, 11. 2. 2019 / Gornji Petrovci

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

29
Let izdaje
3093
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov