Napoved izida naslednjih številk

Številka
40/2020
predvidoma izide 31. 3. 2020
Številka
41/2020
predvidoma izide 3. 4. 2020
Rezultati iskanja
1. 177. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornji Petrovci
UL št. 7, 31. 1. 2020 / Gornji Petrovci
2. 36. Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojence
UL št. 2, 10. 1. 2020 / Gornji Petrovci
3. 35. Pravilnik o nagradah dijakom ob zaključku srednješolskega izobraževanja iz Občine Gornji Petrovci
UL št. 2, 10. 1. 2020 / Gornji Petrovci
4. 34. Pravilnik o nagradah diplomantom v Občini Gornji Petrovci
UL št. 2, 10. 1. 2020 / Gornji Petrovci
5. 33. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Gornji Petrovci
UL št. 2, 10. 1. 2020 / Gornji Petrovci
6. 32. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gornji Petrovci
UL št. 2, 10. 1. 2020 / Gornji Petrovci
7. 31. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2020
UL št. 2, 10. 1. 2020 / Gornji Petrovci
8. 3406. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci
UL št. 77, 20. 12. 2019 / Gornji Petrovci
9. 3405. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2020
UL št. 77, 20. 12. 2019 / Gornji Petrovci
10. 2389. Merila za določitev višine nadomestila za člane Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci za izvedbo nadomestnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti
UL št. 50, 9. 8. 2019 / Gornji Petrovci
11. 1529. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2019
UL št. 34, 24. 5. 2019 / Gornji Petrovci
12. 1528. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2018
UL št. 34, 24. 5. 2019 / Gornji Petrovci
13. 1028. Poročilo o izidu nadomestnih volitev za člana Sveta krajevne skupnosti Šulinci v 1. volilni enoti – Adrijanci
UL št. 22, 5. 4. 2019 / Gornji Petrovci
14. 783. Sklep o imenovanju podžupana Občine Gornji Petrovci
UL št. 17, 22. 3. 2019 / Gornji Petrovci
15. 294. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci
UL št. 9, 11. 2. 2019 / Gornji Petrovci
16. 293. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci
UL št. 9, 11. 2. 2019 / Gornji Petrovci
17. 81. Razpis nadomestnih volitev člana sveta Krajevne skupnosti Šulinci
UL št. 4, 18. 1. 2019 / Gornji Petrovci
18. 4148. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2019
UL št. 84, 28. 12. 2018 / Gornji Petrovci
19. 3809. Poročilo o izidu volitev v Občini Gornji Petrovci dne 18. 11. 2018
UL št. 79, 7. 12. 2018 / Gornji Petrovci
20. 3270. Sklep o imenovanju nadomestnega člana Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci
UL št. 67, 19. 10. 2018 / Gornji Petrovci

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

29
Let izdaje
2982
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov