Napoved izida naslednjih številk

Številka
95/2021
predvidoma izide 15. 6. 2021
Številka
96/2021
predvidoma izide 18. 6. 2021
Rezultati iskanja
1. 1082. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2021
UL št. 54, 9. 4. 2021 / Gornji Petrovci
2. 622. Sklep o mnenju Občine Gornji Petrovci k osnutkom pokrajinske zakonodaje
UL št. 29, 1. 3. 2021 / Gornji Petrovci
3. 3786. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornji Petrovci
UL št. 204, 31. 12. 2020 / Gornji Petrovci
4. 3659. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2021
UL št. 200, 29. 12. 2020 / Gornji Petrovci
5. 3658. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci
UL št. 200, 29. 12. 2020 / Gornji Petrovci
6. 3270. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2021
UL št. 184, 11. 12. 2020 / Gornji Petrovci
7. 1992. Pravilnik o uporabi službenih mobilnih telefonov in storitvah mobilne telefonije v Občini Gornji Petrovci
UL št. 105, 27. 7. 2020 / Gornji Petrovci
8. 1991. Pravilnik o uporabi službenih vozil in osebnih vozil v službene namene v Občini Gornji Petrovci
UL št. 105, 27. 7. 2020 / Gornji Petrovci
9. 1990. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2020
UL št. 105, 27. 7. 2020 / Gornji Petrovci
10. 1989. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2019
UL št. 105, 27. 7. 2020 / Gornji Petrovci
11. 177. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Gornji Petrovci
UL št. 7, 31. 1. 2020 / Gornji Petrovci
12. 36. Sklep o enkratnem denarnem prispevku za novorojence
UL št. 2, 10. 1. 2020 / Gornji Petrovci
13. 35. Pravilnik o nagradah dijakom ob zaključku srednješolskega izobraževanja iz Občine Gornji Petrovci
UL št. 2, 10. 1. 2020 / Gornji Petrovci
14. 34. Pravilnik o nagradah diplomantom v Občini Gornji Petrovci
UL št. 2, 10. 1. 2020 / Gornji Petrovci
15. 33. Pravilnik o dodeljevanju enkratne denarne pomoči pri odpravi posledic naravnih in drugih nesreč iz sredstev proračuna Občine Gornji Petrovci
UL št. 2, 10. 1. 2020 / Gornji Petrovci
16. 32. Pravilnik o sofinanciranju nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Gornji Petrovci
UL št. 2, 10. 1. 2020 / Gornji Petrovci
17. 31. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2020
UL št. 2, 10. 1. 2020 / Gornji Petrovci
18. 3406. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci
UL št. 77, 20. 12. 2019 / Gornji Petrovci
19. 3405. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2020
UL št. 77, 20. 12. 2019 / Gornji Petrovci
20. 2389. Merila za določitev višine nadomestila za člane Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci za izvedbo nadomestnih volitev članov svetov krajevnih skupnosti
UL št. 50, 9. 8. 2019 / Gornji Petrovci

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

30
Let izdaje
3241
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost