Napoved izida naslednjih številk

Številka
75/2022
predvidoma izide 3. 6. 2022
Rezultati iskanja
1. 1570. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2021
UL št. 67, 13. 5. 2022 / Gornji Petrovci
2. 798. Letni program športa v Občini Gornji Petrovci za leto 2022
UL št. 41, 23. 3. 2022 / Gornji Petrovci
3. 747. Pravilnik o enkratni denarni pomoči za prvošolčke v Občini Gornji Petrovci
UL št. 38, 18. 3. 2022 / Gornji Petrovci
4. 746. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2023
UL št. 38, 18. 3. 2022 / Gornji Petrovci
5. 745. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2022
UL št. 38, 18. 3. 2022 / Gornji Petrovci
6. 398. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Gornji Petrovci
UL št. 20, 18. 2. 2022 / Gornji Petrovci
7. 4237. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2022
UL št. 205, 29. 12. 2021 / Gornji Petrovci
8. 4236. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Gornji Petrovci
UL št. 205, 29. 12. 2021 / Gornji Petrovci
9. 4235. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2021
UL št. 205, 29. 12. 2021 / Gornji Petrovci
10. 3921. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2022
UL št. 196, 17. 12. 2021 / Gornji Petrovci
11. 3440. Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci
UL št. 173, 5. 11. 2021 / Gornji Petrovci
12. 3439. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec »Jurček« pri Osnovni šoli Gornji Petrovci
UL št. 173, 5. 11. 2021 / Gornji Petrovci
13. 2595. Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju socialnovarstvenih programov in ostalih programov, ki jih izvajajo društva in druge organizacije in niso opredeljeni v ostalih razpisih Občine Gornji Petrovci
UL št. 121, 23. 7. 2021 / Gornji Petrovci
14. 2594. Zaključni račun proračuna Občine Gornji Petrovci za leto 2020
UL št. 121, 23. 7. 2021 / Gornji Petrovci
15. 1082. Odlok o proračunu Občine Gornji Petrovci za leto 2021
UL št. 54, 9. 4. 2021 / Gornji Petrovci
16. 622. Sklep o mnenju Občine Gornji Petrovci k osnutkom pokrajinske zakonodaje
UL št. 29, 1. 3. 2021 / Gornji Petrovci
17. 3786. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Gornji Petrovci
UL št. 204, 31. 12. 2020 / Gornji Petrovci
18. 3659. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Gornji Petrovci za leto 2021
UL št. 200, 29. 12. 2020 / Gornji Petrovci
19. 3658. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Gornji Petrovci
UL št. 200, 29. 12. 2020 / Gornji Petrovci
20. 3270. Sklep o začasnem financiranju Občine Gornji Petrovci v obdobju januar–marec 2021
UL št. 184, 11. 12. 2020 / Gornji Petrovci

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

31
Let izdaje
3430
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost