Napoved izida naslednjih številk

Številka
63/2019
predvidoma izide 21. 10. 2019
Številka
64/2019
predvidoma izide 25. 10. 2019
Rezultati iskanja
1. 2815. Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 71, 28. 9. 2015 / Oplotnica
2. 2814. Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015
UL št. 71, 28. 9. 2015 / Oplotnica
3. 2698. Sklep o začetku priprave 1. spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Oplotnica
UL št. 65, 11. 9. 2015 / Oplotnica
4. 1134. Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Oplotnica
UL št. 26, 17. 4. 2015 / Oplotnica
5. 958. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2015
UL št. 23, 3. 4. 2015 / Oplotnica

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

28
Let izdaje
2923
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov