Napoved izida naslednjih številk

Številka
122/2023
predvidoma izide 8. 12. 2023
Rezultati iskanja
1. 3678. Sklep o ukinitvi statusa javno dobro
UL št. 91, 18. 12. 2014 / Oplotnica
2. 3677. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015
UL št. 91, 18. 12. 2014 / Oplotnica
3. 3676. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v obdobju januar–marec 2015
UL št. 91, 18. 12. 2014 / Oplotnica
4. 3140. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Oplotnica
UL št. 75, 21. 10. 2014 / Oplotnica
5. 3139. Poročilo o izidu volitev župana Občine Oplotnica
UL št. 75, 21. 10. 2014 / Oplotnica
6. 2784. Sklep o soglasju k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
UL št. 66, 12. 9. 2014 / Oplotnica
7. 2783. Sklep o cenah programov vrtcev na območju Občine Oplotnica
UL št. 66, 12. 9. 2014 / Oplotnica
8. 2782. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
UL št. 66, 12. 9. 2014 / Oplotnica
9. 2781. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo
UL št. 66, 12. 9. 2014 / Oplotnica
10. 2780. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata Občine Oplotnica
UL št. 66, 12. 9. 2014 / Oplotnica
11. 1597. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Oplotnica
UL št. 38, 30. 5. 2014 / Oplotnica
12. 1596. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Oplotnica
UL št. 38, 30. 5. 2014 / Oplotnica
13. 1148. Sklep o začetku priprave spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja urejanja turističnega območja z nastanitvijo
UL št. 27, 18. 4. 2014 / Oplotnica
14. 1026. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2014
UL št. 25, 11. 4. 2014 / Oplotnica

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

32
Let izdaje
3644
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost