Napoved izida naslednjih številk

Številka
110/2020
predvidoma izide 14. 8. 2020
Rezultati iskanja
1. 5436. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
UL št. 121, 23. 12. 2008 / Oplotnica
2. 5435. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Oplotnica
UL št. 121, 23. 12. 2008 / Oplotnica
3. 5434. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Oplotnica
UL št. 121, 23. 12. 2008 / Oplotnica
4. 5433. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2009
UL št. 121, 23. 12. 2008 / Oplotnica
5. 3681. Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Oplotnica iz javnega zavoda Lekarna Slovenska Bistrica in o prenehanju soustanoviteljstva
UL št. 84, 25. 8. 2008 / Oplotnica
6. 3192. Sklep o cenah programov vrtca v Občini Oplotnica
UL št. 72, 17. 7. 2008 / Oplotnica
7. 3191. Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 72, 17. 7. 2008 / Oplotnica
8. 3190. Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
UL št. 72, 17. 7. 2008 / Oplotnica
9. 3189. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Oplotnica
UL št. 72, 17. 7. 2008 / Oplotnica
10. 3188. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti na območju Občine Oplotnica
UL št. 72, 17. 7. 2008 / Oplotnica
11. 3187. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2006
UL št. 72, 17. 7. 2008 / Oplotnica
12. 3003. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica
UL št. 68, 8. 7. 2008 / Oplotnica
13. 2287. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o ureditvenem načrtu za grajski kompleks v Oplotnici
UL št. 54, 2. 6. 2008 / Oplotnica
14. 2286. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Oplotnica
UL št. 54, 2. 6. 2008 / Oplotnica
15. 1252. Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Oplotnica
UL št. 32, 31. 3. 2008 / Oplotnica
16. 1251. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2008
UL št. 32, 31. 3. 2008 / Oplotnica
17. 1171. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Oplotnica
UL št. 31, 28. 3. 2008 / Oplotnica

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

29
Let izdaje
3052
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov