Napoved izida naslednjih številk

Številka
122/2023
predvidoma izide 8. 12. 2023
Rezultati iskanja
1. 5493. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica za obdobje od 1. 1. 2006 do 31. 3. 2006
UL št. 120, 29. 12. 2005 / Oplotnica
2. 5492. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Oplotnica
UL št. 120, 29. 12. 2005 / Oplotnica
3. 5363. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006
UL št. 119, 28. 12. 2005 / Oplotnica
4. 4229. Program priprave spremembe Odloka o ureditvenem načrtu za grajski kompleks v Oplotnici
UL št. 96, 28. 10. 2005 / Oplotnica
5. 4228. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
UL št. 96, 28. 10. 2005 / Oplotnica
6. 4227. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi – javno dobro
UL št. 96, 28. 10. 2005 / Oplotnica
7. 636. Pravilnik o dodeljevanju socialno varstvene pomoči v Občini Oplotnica
UL št. 18, 25. 2. 2005 / Oplotnica
8. 635. Pravilnik za pridobitev pravice do plačila obveznega zdravstvenega zavarovanja in proračuna Občine Oplotnica
UL št. 18, 25. 2. 2005 / Oplotnica
9. 634. Odlok o spremembah in dopolnitvah začasnih ureditvenih pogojev za centralna naselja v Občini Slovenska Bistrica in mesto Slovenska Bistrica
UL št. 18, 25. 2. 2005 / Oplotnica
10. 633. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2005
UL št. 18, 25. 2. 2005 / Oplotnica
11. 632. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2003
UL št. 18, 25. 2. 2005 / Oplotnica
12. 62. Pravilnik za vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi v Občini Oplotnica
UL št. 3, 11. 1. 2005 / Oplotnica
13. 12. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica za obdobje od 1. 1. 2005 do 31. 3. 2005
UL št. 1, 3. 1. 2005 / Oplotnica

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

32
Let izdaje
3644
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost