Napoved izida naslednjih številk

Številka
122/2023
predvidoma izide 8. 12. 2023
Rezultati iskanja
1. 6259. Sklep o določitvi izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Oplotnica
UL št. 142, 30. 12. 2004 / Oplotnica
2. 6258. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005
UL št. 142, 30. 12. 2004 / Oplotnica
3. 6257. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Oplotnica
UL št. 142, 30. 12. 2004 / Oplotnica
4. 6256. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Oplotnica
UL št. 142, 30. 12. 2004 / Oplotnica
5. 5101. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Oplotnica
UL št. 122, 12. 11. 2004 / Oplotnica
6. 5100. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2004
UL št. 122, 12. 11. 2004 / Oplotnica
7. 3762. Odlok o občinskih cestah v Občini Oplotnica
UL št. 83, 29. 7. 2004 / Oplotnica
8. 3761. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana - prostorski del Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica, dopolnitev 2002 - dodatek
UL št. 83, 29. 7. 2004 / Oplotnica
9. 3663. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Oplotnica
UL št. 82, 27. 7. 2004 / Oplotnica
10. 3040. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Oplotnica
UL št. 67, 18. 6. 2004 / Oplotnica
11. 1166. Odlok o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega in srednjeročnega plana - prostorski del Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica, dopolnitev 2002
UL št. 26, 19. 3. 2004 / Oplotnica
12. 1165. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 2002
UL št. 26, 19. 3. 2004 / Oplotnica
13. 274. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2004
UL št. 5, 22. 1. 2004 / Oplotnica
14. 273. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2004
UL št. 5, 22. 1. 2004 / Oplotnica
15. 272. Odlok o predkupni pravici Občine Oplotnica
UL št. 5, 22. 1. 2004 / Oplotnica
16. 271. Sklep o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
UL št. 5, 22. 1. 2004 / Oplotnica

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

32
Let izdaje
3644
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost