Napoved izida naslednjih številk

Številka
122/2023
predvidoma izide 8. 12. 2023
Rezultati iskanja
1. 5120. Odlok o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 2000
UL št. 122, 28. 12. 2000 / Oplotnica
2. 3513. Sklep o spremembi programa priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica - dopolnitev 2000
UL št. 75, 23. 8. 2000 / Oplotnica
3. 2304. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica za območje Občine Oplotnica
UL št. 47, 1. 6. 2000 / Oplotnica
4. 1778. Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Oplotnica
UL št. 36, 26. 4. 2000 / Oplotnica
5. 1777. Sklep o ukinitvi statusa zemljišč v splošni rabi oziroma javni uporabi
UL št. 36, 26. 4. 2000 / Oplotnica
6. 1776. Odlok o ustanovitvi in imenovanju vaških odborov
UL št. 36, 26. 4. 2000 / Oplotnica
7. 1775. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Oplotnica za leto 1999
UL št. 36, 26. 4. 2000 / Oplotnica
8. 1205. Sklep o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev odloka o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje Občine Slovenska Bistrica, za področje Občine Oplotnica
UL št. 26, 24. 3. 2000 / Oplotnica
9. 943. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Slovenska Bistrica, za območje Občine Oplotnica - dopolnitev 2000
UL št. 20, 6. 3. 2000 / Oplotnica
10. 942. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
UL št. 20, 6. 3. 2000 / Oplotnica
11. 941. Odlok o določitvi pomožnih objektov in drugih posegov v prostor na območju Občine Oplotnica, za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje
UL št. 20, 6. 3. 2000 / Oplotnica
12. 940. Odlok o organizaciji in izvajanju službe pomoči na domu in merilih za določanje plačil storitev
UL št. 20, 6. 3. 2000 / Oplotnica
13. 939. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2000
UL št. 20, 6. 3. 2000 / Oplotnica

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

32
Let izdaje
3644
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost