Napoved izida naslednjih številk

Številka
122/2023
predvidoma izide 8. 12. 2023
Rezultati iskanja
1. 5123. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica v letu 2000
UL št. 109, 29. 12. 1999 / Oplotnica
2. 5122. Odlok o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 1999
UL št. 109, 29. 12. 1999 / Oplotnica
3. 4382. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Oplotnica
UL št. 92, 12. 11. 1999 / Oplotnica
4. 4335. Spremembe in dopolnitve dolgoročnega in srednjeročnega plana - prostorski del Občine Slovenska Bistrica, dopolnjen 1998 - za območje Občine Oplotnica
UL št. 91, 10. 11. 1999 / Oplotnica
5. 4334. Odlok o grbu in zastavi
UL št. 91, 10. 11. 1999 / Oplotnica
6. 3341. Odlok o organizaciji Občinske uprave občine Oplotnica
UL št. 67, 19. 8. 1999 / Oplotnica
7. 2311. Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov
UL št. 48, 18. 6. 1999 / Oplotnica
8. 1461. Poslovnik Občinskega sveta občine Oplotnica
UL št. 29, 23. 4. 1999 / Oplotnica
9. 1460. Statut Občine Oplotnica
UL št. 29, 23. 4. 1999 / Oplotnica
10. 1400. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 1999
UL št. 28, 22. 4. 1999 / Oplotnica
11. 1172. Sklep o financiranju političnih strank
UL št. 24, 10. 4. 1999 / Oplotnica
12. 1171. Sklep o določitvi športnih objektov občinskega pomena na področju športa v Občini Oplotnica
UL št. 24, 10. 4. 1999 / Oplotnica
13. 1170. Sklep o novi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
UL št. 24, 10. 4. 1999 / Oplotnica
14. 593. Statutarni sklep o delovanju Občine Oplotnica do sprejema statuta občine
UL št. 12, 26. 2. 1999 / Oplotnica
15. 592. Sklep o začasnem financiranju proračunskih potreb Občine Oplotnica v letu 1999
UL št. 12, 26. 2. 1999 / Oplotnica

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

32
Let izdaje
3644
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost