Napoved izida naslednjih številk

Številka
11/2022
predvidoma izide 28. 1. 2022
Rezultati iskanja
1. 4041. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije
UL št. 199, 22. 12. 2021 / Prebold
2. 4040. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold
UL št. 199, 22. 12. 2021 / Prebold
3. 4039. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Prebold
UL št. 199, 22. 12. 2021 / Prebold
4. 3579. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2021
UL št. 181, 19. 11. 2021 / Prebold
5. 3446. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega lokacijskega načrta za območje P4/4 Kovačev hrib
UL št. 173, 5. 11. 2021 / Prebold
6. 2701. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Prebold
UL št. 128, 13. 8. 2021 / Prebold
7. 2433. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold
UL št. 110, 12. 7. 2021 / Prebold
8. 2322. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2021
UL št. 105, 2. 7. 2021 / Prebold
9. 2282. Sklep o ukinitvi in izbrisu zaznambe javnega dobra
UL št. 105, 2. 7. 2021 / Prebold
10. 1439. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold
UL št. 67, 30. 4. 2021 / Prebold
11. 1438. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2020
UL št. 67, 30. 4. 2021 / Prebold
12. 1024. Tržni red lokalne kmečke tržnice v Občini Prebold
UL št. 51, 2. 4. 2021 / Prebold
13. 1023. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Prebold
UL št. 51, 2. 4. 2021 / Prebold
14. 1022. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja in oglaševanja
UL št. 51, 2. 4. 2021 / Prebold
15. 1021. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Prebold
UL št. 51, 2. 4. 2021 / Prebold
16. 223. Odlok o preklicu Odloka o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve lokalnih cest in javnih poti v Občini Prebold
UL št. 10, 22. 1. 2021 / Prebold
17. 222. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2022
UL št. 10, 22. 1. 2021 / Prebold
18. 3731. Pravilnik o upravljanju, uporabi in oblikovanju cen za najem športnih prostorov v Občini Prebold
UL št. 202, 30. 12. 2020 / Prebold
19. 3592. Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 197, 24. 12. 2020 / Prebold
20. 3591. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2021
UL št. 197, 24. 12. 2020 / Prebold

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

31
Let izdaje
3366
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost