Napoved izida naslednjih številk

Številka
153/2021
predvidoma izide 24. 9. 2021
Številka
154/2021
predvidoma izide 24. 9. 2021
Številka
155/2021
predvidoma izide 1. 10. 2021
Rezultati iskanja
1. 2701. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Prebold
UL št. 128, 13. 8. 2021 / Prebold
2. 2433. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold
UL št. 110, 12. 7. 2021 / Prebold
3. 2322. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2021
UL št. 105, 2. 7. 2021 / Prebold
4. 2282. Sklep o ukinitvi in izbrisu zaznambe javnega dobra
UL št. 105, 2. 7. 2021 / Prebold
5. 1439. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Prebold
UL št. 67, 30. 4. 2021 / Prebold
6. 1438. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2020
UL št. 67, 30. 4. 2021 / Prebold
7. 1024. Tržni red lokalne kmečke tržnice v Občini Prebold
UL št. 51, 2. 4. 2021 / Prebold
8. 1023. Odlok o ustanovitvi proračunskega stanovanjskega sklada Občine Prebold
UL št. 51, 2. 4. 2021 / Prebold
9. 1022. Odlok o načinu in pogojih plakatiranja in oglaševanja
UL št. 51, 2. 4. 2021 / Prebold
10. 1021. Odlok o določitvi volilnih enot v Občini Prebold
UL št. 51, 2. 4. 2021 / Prebold
11. 223. Odlok o preklicu Odloka o merilih in kriterijih za sofinanciranje graditve lokalnih cest in javnih poti v Občini Prebold
UL št. 10, 22. 1. 2021 / Prebold
12. 222. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2022
UL št. 10, 22. 1. 2021 / Prebold
13. 3731. Pravilnik o upravljanju, uporabi in oblikovanju cen za najem športnih prostorov v Občini Prebold
UL št. 202, 30. 12. 2020 / Prebold
14. 3592. Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 197, 24. 12. 2020 / Prebold
15. 3591. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2021
UL št. 197, 24. 12. 2020 / Prebold
16. 3316. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
UL št. 189, 15. 12. 2020 / Prebold
17. 3063. Zaključni račun proračuna Občine Prebold za leto 2019
UL št. 173, 27. 11. 2020 / Prebold
18. 2571. Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 145, 16. 10. 2020 / Prebold
19. 2170. Odlok o ustanovitvi skupne občinske uprave SAŠA regije
UL št. 116, 28. 8. 2020 / Prebold
20. 2135. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold
UL št. 112, 20. 8. 2020 / Prebold

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

30
Let izdaje
3299
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost