Napoved izida naslednjih številk

Številka
68/2019
predvidoma izide 15. 11. 2019
Številka
69/2019
predvidoma izide 22. 11. 2019
Rezultati iskanja
1. 2778. Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 62, 18. 10. 2019 / Dolenjske Toplice
2. 2777. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019 – rebalans I
UL št. 62, 18. 10. 2019 / Dolenjske Toplice
3. 2776. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice
UL št. 62, 18. 10. 2019 / Dolenjske Toplice
4. 2536. Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 57, 20. 9. 2019 / Dolenjske Toplice
5. 2031. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019
UL št. 44, 5. 7. 2019 / Dolenjske Toplice
6. 1838. Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 39, 21. 6. 2019 / Dolenjske Toplice
7. 1837. Sklep o zaračunanih cenah in subvenciji oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Šmarješke Toplice
UL št. 39, 21. 6. 2019 / Dolenjske Toplice
8. 1836. Sklep o potrditvi elaborata in predračunske lastne cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter javne službe, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami ter malimi komunalnimi čistilnimi napravami in zbiranja in odvoza komunalnih in bioloških odpadkov v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 39, 21. 6. 2019 / Dolenjske Toplice
9. 1835. Pravilnik o vrednotenju progamov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 39, 21. 6. 2019 / Dolenjske Toplice
10. 1834. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 39, 21. 6. 2019 / Dolenjske Toplice
11. 1755. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice
UL št. 38, 14. 6. 2019 / Dolenjske Toplice
12. 1056. Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice
UL št. 24, 12. 4. 2019 / Dolenjske Toplice
13. 944. Sklep o sofinanciranju političnih strank v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 22, 5. 4. 2019 / Dolenjske Toplice
14. 943. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2020
UL št. 22, 5. 4. 2019 / Dolenjske Toplice
15. 942. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2018
UL št. 22, 5. 4. 2019 / Dolenjske Toplice
16. 833. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2019
UL št. 20, 29. 3. 2019 / Dolenjske Toplice
17. 228. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Dolenjske Toplice
UL št. 7, 1. 2. 2019 / Dolenjske Toplice
18. 80. Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v obdobju januar–marec 2019
UL št. 4, 18. 1. 2019 / Dolenjske Toplice
19. 3920. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2018 v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 81, 14. 12. 2018 / Dolenjske Toplice
20. 3808. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 2
UL št. 79, 7. 12. 2018 / Dolenjske Toplice

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

28
Let izdaje
2928
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov