Napoved izida naslednjih številk

Številka
155/2021
predvidoma izide 1. 10. 2021
Rezultati iskanja
1. 2365. Sklep o ukinitvi javnega dobra
UL št. 108, 9. 7. 2021 / Dolenjske Toplice
2. 2364. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice
UL št. 108, 9. 7. 2021 / Dolenjske Toplice
3. 2363. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje Občine Dolenjske Toplice
UL št. 108, 9. 7. 2021 / Dolenjske Toplice
4. 2247. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2021 – rebalans I
UL št. 105, 2. 7. 2021 / Dolenjske Toplice
5. 1000. Sklep o mnenju občine k osnutkom pokrajinske zakonodaje
UL št. 51, 2. 4. 2021 / Dolenjske Toplice
6. 999. Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe: 24-urna dežurna pogrebna služba v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 51, 2. 4. 2021 / Dolenjske Toplice
7. 998. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 51, 2. 4. 2021 / Dolenjske Toplice
8. 997. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Dolenjske Toplice
UL št. 51, 2. 4. 2021 / Dolenjske Toplice
9. 996. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2020
UL št. 51, 2. 4. 2021 / Dolenjske Toplice
10. 324. Sklep o sofinanciranju političnih strank v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 15, 4. 2. 2021 / Dolenjske Toplice
11. 323. Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice
UL št. 15, 4. 2. 2021 / Dolenjske Toplice
12. 277. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2022
UL št. 13, 29. 1. 2021 / Dolenjske Toplice
13. 276. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2021
UL št. 13, 29. 1. 2021 / Dolenjske Toplice
14. 3294. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk
UL št. 189, 15. 12. 2020 / Dolenjske Toplice
15. 3284. Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v obdobju januar–marec 2021
UL št. 187, 14. 12. 2020 / Dolenjske Toplice
16. 2560. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Dolenjske Toplice
UL št. 145, 16. 10. 2020 / Dolenjske Toplice
17. 2559. Odlok o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč in Žužemberk
UL št. 145, 16. 10. 2020 / Dolenjske Toplice
18. 2027. Sklep o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka drugih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Dolenjske Toplice – SD OPN 2
UL št. 107, 31. 7. 2020 / Dolenjske Toplice
19. 1944. Sklep o dopolnitvi letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Dolenjske Toplice
UL št. 103, 23. 7. 2020 / Dolenjske Toplice
20. 1943. Sklep o spremembi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
UL št. 103, 23. 7. 2020 / Dolenjske Toplice

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

30
Let izdaje
3301
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost