Napoved izida naslednjih številk

Številka
58/2017
predvidoma izide 20. 10. 2017
Rezultati iskanja
1. 2106. Sklep o višini najemnine za grobove in cene storitev za pokopališko dejavnost
UL št. 41, 28. 7. 2017 / Dolenjske Toplice
2. 1560. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
UL št. 29, 9. 6. 2017 / Dolenjske Toplice
3. 1559. Pravilnik o sofinanciranju društev na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti ter ostalih dejavnosti v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 29, 9. 6. 2017 / Dolenjske Toplice
4. 1558. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2017 – Rebalans I
UL št. 29, 9. 6. 2017 / Dolenjske Toplice
5. 1557. Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest na območju Občine Dolenjske Toplice
UL št. 29, 9. 6. 2017 / Dolenjske Toplice
6. 1556. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Dolenjske Toplice
UL št. 29, 9. 6. 2017 / Dolenjske Toplice
7. 690. Zaključni račun proračuna Občine Dolenjske Toplice za leto 2016
UL št. 14, 24. 3. 2017 / Dolenjske Toplice
8. 469. Sklep OVK o nadomestnem mandatu
UL št. 10, 27. 2. 2017 / Dolenjske Toplice
9. 295. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Dolenjske Toplice
UL št. 6, 10. 2. 2017 / Dolenjske Toplice
10. 294. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2018
UL št. 6, 10. 2. 2017 / Dolenjske Toplice
11. 293. Odlok o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2017
UL št. 6, 10. 2. 2017 / Dolenjske Toplice
12. 114. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dolenjske Toplice
UL št. 3, 20. 1. 2017 / Dolenjske Toplice
13. 113. Statut Občine Dolenjske Toplice
UL št. 3, 20. 1. 2017 / Dolenjske Toplice
14. 3814. Sklep o spremembi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek
UL št. 86, 29. 12. 2016 / Dolenjske Toplice
15. 3813. Sklep o nadomestnem mandatu
UL št. 86, 29. 12. 2016 / Dolenjske Toplice
16. 3812. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2017
UL št. 86, 29. 12. 2016 / Dolenjske Toplice
17. 3811. Sklep o začasnem financiranju Občine Dolenjske Toplice v obdobju januar–marec 2017
UL št. 86, 29. 12. 2016 / Dolenjske Toplice
18. 3810. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dolenjske Toplice
UL št. 86, 29. 12. 2016 / Dolenjske Toplice
19. 2980. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Dolenjske Toplice za leto 2016 II
UL št. 69, 8. 11. 2016 / Dolenjske Toplice
20. 2505. Pravilnik o pokopališkem redu za pokopališča v Občini Dolenjske Toplice
UL št. 59, 9. 9. 2016 / Dolenjske Toplice

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

26
Let izdaje
2752
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov