Napoved izida naslednjih številk

Številka
99/2023
predvidoma izide 22. 9. 2023
Številka
100/2023
predvidoma izide 29. 9. 2023
Rezultati iskanja "Mestna občina Slovenj Gradec" +pravilnik
1. 2278. Pravilnik o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 71, 30. 6. 2023 / Slovenj Gradec
2. 1312. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju aktivnosti za oživitev mestnega jedra Slovenj Gradec
UL št. 44, 14. 4. 2023 / Slovenj Gradec
3. 42. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu turističnega naselja Sonce
UL št. 3, 7. 1. 2022 / Slovenj Gradec
4. 3781. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta SG-126 – del »Pod gradom III«
UL št. 189, 3. 12. 2021 / Slovenj Gradec
5. 3404. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 172, 29. 10. 2021 / Slovenj Gradec
6. 2520. Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju projektov in programov neformalnega izobraževanja v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 115, 16. 7. 2021 / Slovenj Gradec
7. 1968. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) – del
UL št. 91, 7. 6. 2021 / Slovenj Gradec
8. 1900. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 101, 17. 7. 2020 / Slovenj Gradec
9. 860. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠM-17 – del Žabja vas (NN); (ID 1617)
UL št. 58, 24. 4. 2020 / Slovenj Gradec
10. 505. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta LE-11 – del Dvorska vas (PZOP) – Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 1569
UL št. 16, 9. 3. 2020 / Slovenj Gradec
11. 3022. Pravilnik uporabe opremljenih prostorov za izvajanje programov in projektov na lokaciji »Stara komunala«
UL št. 62, 21. 9. 2018 / Slovenj Gradec
12. 1839. Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 36, 30. 5. 2018 / Slovenj Gradec
13. 3334. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 69, 8. 12. 2017 / Slovenj Gradec
14. 3088. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 65, 20. 11. 2017 / Slovenj Gradec
15. 2372. Pravilnik o sofinanciranju aktivnosti za oživitev mestnega jedra Slovenj Gradec
UL št. 50, 15. 9. 2017 / Slovenj Gradec
16. 35. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 1, 6. 1. 2017 / Slovenj Gradec
17. 3218. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 75, 30. 11. 2016 / DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE
18. 873. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov iz področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 22, 25. 3. 2016 / Slovenj Gradec
19. 1206. Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 28, 24. 4. 2015 / Slovenj Gradec
20. 96. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu individualna stanovanjska gradnja »Gozdna pot« v Slovenj Gradcu
UL št. 3, 16. 1. 2015 / Slovenj Gradec

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

32
Let izdaje
3621
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost