Napoved izida naslednjih številk

Številka
43/2024
predvidoma izide 24. 5. 2024
Rezultati iskanja "Mestna občina Slovenj Gradec" +pravilnik
1. 3676. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje programov iz področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 124, 8. 12. 2023 / Slovenj Gradec
2. 3459. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu z oznako Kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe (OPPN Kamnolom Gostenčnik Sele - Vrhe)
UL št. 118, 24. 11. 2023 / Slovenj Gradec
3. 3186. Odlok o urejanju in oddajanju zemljišč Mestne občine Slovenj Gradec za namen vrtičkarstva
UL št. 109, 27. 10. 2023 / Slovenj Gradec
4. 2278. Pravilnik o financiranju svetniških skupin in samostojnih članov mestnega sveta Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 71, 30. 6. 2023 / Slovenj Gradec
5. 1312. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju aktivnosti za oživitev mestnega jedra Slovenj Gradec
UL št. 44, 14. 4. 2023 / Slovenj Gradec
6. 42. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu turističnega naselja Sonce
UL št. 3, 7. 1. 2022 / Slovenj Gradec
7. 3781. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta SG-126 – del »Pod gradom III«
UL št. 189, 3. 12. 2021 / Slovenj Gradec
8. 3404. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 172, 29. 10. 2021 / Slovenj Gradec
9. 2520. Pravilnik o vrednotenju ter sofinanciranju projektov in programov neformalnega izobraževanja v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 115, 16. 7. 2021 / Slovenj Gradec
10. 1968. Sklep o začetku priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Ob Homšnici (SG-57) – del
UL št. 91, 7. 6. 2021 / Slovenj Gradec
11. 1900. Odlok o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 101, 17. 7. 2020 / Slovenj Gradec
12. 860. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta ŠM-17 – del Žabja vas (NN); (ID 1617)
UL št. 58, 24. 4. 2020 / Slovenj Gradec
13. 505. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta LE-11 – del Dvorska vas (PZOP) – Identifikacijska številka prostorskega akta v zbirki prostorskih aktov: 1569
UL št. 16, 9. 3. 2020 / Slovenj Gradec
14. 3022. Pravilnik uporabe opremljenih prostorov za izvajanje programov in projektov na lokaciji »Stara komunala«
UL št. 62, 21. 9. 2018 / Slovenj Gradec
15. 1839. Pravilnik o spodbujanju razvoja podjetništva in samozaposlovanja v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 36, 30. 5. 2018 / Slovenj Gradec
16. 3334. Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 69, 8. 12. 2017 / Slovenj Gradec
17. 3088. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 65, 20. 11. 2017 / Slovenj Gradec
18. 2372. Pravilnik o sofinanciranju aktivnosti za oživitev mestnega jedra Slovenj Gradec
UL št. 50, 15. 9. 2017 / Slovenj Gradec
19. 35. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Slovenj Gradec
UL št. 1, 6. 1. 2017 / Slovenj Gradec
20. 3218. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje Mestne občine Slovenj Gradec
UL št. 75, 30. 11. 2016 / DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

33
Let izdaje
3701
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti