Uradni list

Številka 143
Uradni list RS, št. 143/2021 z dne 7. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 143/2021 z dne 7. 9. 2021

Kazalo

2845. Odlok o predkupni pravici Občine Moravske Toplice, stran 8269.

  
Na podlagi 189. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 35/14, 21/15 in 25/17) je Občinski svet Občine Moravske Toplice na 19. redni seji dne 31. 8. 2021 sprejel
O D L O K 
o predkupni pravici Občine Moravske Toplice 
1. člen 
(Vsebina odloka) 
Ta odlok določa območje predkupne pravice Občine Moravske Toplice in način uveljavljanja predkupne pravice na nepremičninah na teh območjih.
2. člen 
(Območje predkupne pravice občine) 
(1) Območje predkupne pravice Občine Moravske Toplice obsega:
– stavbna zemljišča,
– ureditvena območja naselij,
– območja za dolgoročni razvoj naselja,
– kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča za namen graditve objektov gospodarske javne infrastrukture, in objektov, ki se uporabljajo za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
(2) Za območja stavbnih zemljišč se upoštevajo območja teh zemljišč, kot so določena v veljavnih občinskih prostorskih aktih.
(3) Za ureditvena območja naselij in območja za dolgoročni razvoj naselja se upoštevajo območja, kot so določena v občinskem prostorskem načrtu.
(4) Za objekte gospodarske javne infrastrukture se štejejo tisti objekti, na katerih so zgrajena ali predvidena infrastrukturna omrežja in objekti občinskega pomena. Pri določitvi zemljišč obstoječe oziroma bodoče gospodarske javne infrastrukture se upoštevajo tudi zemljišča potrebna za varovalne koridorje, določene z veljavnimi občinskimi prostorskimi akti oziroma drugimi predpisi.
3. člen 
(Odločanje o uveljavljanju predkupne pravice) 
O uveljavljanju ali neuveljavljanju predkupne pravice na nepremičninah odloča občinska uprava po postopku, ki ga določa zakon.
4. člen 
(Prehodna določba) 
Do določitve ureditvenih območij naselij in območij za dolgoročni razvoj v občinskih prostorskih aktih, se druga in tretja alineja 2. člena tega odloka ne uporabljata.
5. člen 
(Začetek veljavnosti) 
(1) Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o predkupni pravici Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 117/03).
Št. 007-0002/2021-4
Moravske Toplice, dne 1. septembra 2021
Župan 
Občine Moravske Toplice 
Alojz Glavač 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti