Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2021 z dne 12. 7. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2021 z dne 12. 7. 2021

Kazalo

2434. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Rogatec, stran 6892.

  
Na podlagi drugega odstavka 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 16. člena Statuta Občine Rogatec (Uradni list RS, št. 29/18) je Občinski svet Občine Rogatec na 13. redni seji dne 22. 6. 2021 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Rogatec 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Odlok določa višino in način plačevanja nadomestila stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Rogatec zaračuna investitorju oziroma pobudniku, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Rogatec.
2. člen 
(višina plačila nadomestila stroškov) 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo 1000 EUR.
Zavezanec za plačilo nadomestila stroškov lokacijske preveritve je investitor oziroma pobudnik.
3. člen 
(način plačila nadomestila stroškov) 
Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu. Sklep se izda na podlagi vložene pobude in elaborata za lokacijsko preveritev. Izdaja sklepa je v pristojnosti občinske uprave Občine Rogatec.
V primeru, da se lokacijska preveritev nanaša na več pobud hkrati, se obračuna le ena taksa. Prihodki iz naslova lokacijske preveritve so namenski vir občine za financiranje nalog urejanja prostora.
Pobudnik oziroma vlagatelj je dolžan v 15 dneh od vročitve sklepa poravnati z odlokom določeno višino nadomestila stroškov.
Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
4. člen 
(postopek in sprejem lokacijske preveritve) 
Plačilo nadomestila stroškov lokacijske preveritve ne zagotavlja končnega sprejema na občinskem svetu.
V primeru prekinitve postopka, umika vloge in zavrnitve vloge, pobudnik ni upravičen do vračila plačane vsote nadomestila stroškov lokacijske preveritve.
5. člen 
(začetek veljavnosti) 
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0003/2021
Rogatec, dne 22. junija 2021
Župan 
Občine Rogatec 
Martin Mikolič 

AAA Zlata odličnost