Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2021 z dne 12. 4. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2021 z dne 12. 4. 2021

Kazalo

1141. Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna, stran 3317.

  
Na podlagi 109. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 55/17) je Občinski svet Občine Dobrna na 16. redni seji dne 30. 3. 2021 sprejel
O D L O K 
o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna 
1. člen 
(vsebina odloka) 
Odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrna (v nadaljevanju: OPN), katero plačajo vlagatelji pobud.
2. člen 
(višina takse) 
(1) Pobuda po tem odloku je eno prostorsko zaokroženo celovito območje, ki lahko obsega več zemljiških parcel, nanaša pa se na en namen.
(2) Pobuda v tem odloku pomeni izpolnjeno vlogo na obrazcu, kot ga določi in javno objavi občina. Pobudi morajo bili priložene tudi priloge, kot jih k vlogi določi občina. Stroške prilog nosi investitor sam in niso predmet takse tega odloka.
(3) Višina takse za posamezno pobudo:
– za spremembo osnovne namenske rabe znaša 250,00 EUR;
– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora znaša 150,00 EUR.
(4) Za pobudo za spremembo stavbnih zemljišč v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna zemljišča) se taksa ne plača.
(5) Za pobude, ki se nanašajo na spremembe očitnih pisnih in tehničnih napak v besedilu ali grafičnem delu OPN ali odpravo pomanjkljivosti, se taksa prav tako ne plača. Taksa se ne plača tudi za pobude za spremembo namenske rabe iz kmetijskih ali gozdnih zemljišč v stavbna zemljišča, katera so že imela status stavbnih zemljišč na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Dobrna – Prostorski plan Občine Dobrna, dopolnitev 2003 (Uradni list RS, št. 67/04, z dne 18. 6. 2004).
3. člen 
(način plačila stroškov) 
(1) Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.
(2) Taksna obveznost nastane takrat, ko je prejeta pobuda za spremembo namenske rabe.
(3) Taksa se plača na račun Občine Dobrna.
(4) Plačilo takse ne zagotavlja spremembe namenske rabe prostora v OPN, temveč zgolj obravnavo ustreznosti pobude na občini z vidika njene skladnosti s temeljnimi pravili urejanja prostora, cilji prostorskega razvoja občine in pravnimi režimi v prostoru ter z vidika možnosti opremljanja zemljišča s komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo. Plačilo takse je pogoj za obravnavo pobude.
4. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-0008/2018-42(1)
Dobrna, dne 30. marca 2021
Župan 
Občine Dobrna 
Martin Brecl 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti