Uradni list

Številka 193
Uradni list RS, št. 193/2020 z dne 21. 12. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 193/2020 z dne 21. 12. 2020

Kazalo

3414. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina, stran 9640.

  
Na podlagi 55. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE in 133/20), v povezavi s VI. poglavjem Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, 18/84, 32/85 – popr., 33/19, Uradni list RS, št. 24/92 – Odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ, 101/13 – ZDavNepr, 22/14 – Odl. US) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 17. seji dne 17. 12. 2020 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina 
1. člen 
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 74/17, 80/19) se 8. člen spremeni tako, da se glasi:
»Glede na lego, namembnost ter smotrno uporabo se zazidano stavbno zemljišče točkuje z naslednjim številom točk:
Vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe 
I.
II.
III.
IV.
1. Stanovanja in počitniški objekti, samski in dijaški domovi
– enodružinske prosto stoječe stanovanjske hiše in počitniški objekti 
130
80
45
20
– enodružinske vrstne stanovanjske hiše in strnjena pozidava 
120
75
40
15
– večstanovanjske hiše (stanovanjski bloki, samski in dijaški domovi) 
110
70
35
10
2. Družbene dejavnosti, javna uprava in druge negospodarske dejavnosti 
300
200
100
50
3. Gospodarska dejavnost
500
400
200
100
« 
2. člen 
V 12. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Letna vrednost točke za izračun nadomestila za 1 m2 zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča za leto 2021 znaša 0,00256 eur.«
3. člen 
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se v letu 2021 oprosti plačila nadomestila za določeno nezazidano zemljišče, če Občini Ajdovščina poda ponudbo za prodajo tega nezazidanega zemljišča po ceni, ki ni višja od 50 % povprečne dosežene cene, po kateri je Občina Ajdovščina v preteklem letu kupovala oziroma prodajala zemljišča v primerljivih conah.
Zavezanec se mora v ponudbi zavezati, da ga ponudba Občini Ajdovščina veže za celotno tekoče leto. Zavezanec lahko nezazidano zemljišče proda tudi drugim kupcem po drugačni ceni, vendar le do dneva prejetja obvestila Občine Ajdovščina, da sprejema ponudbo.
Ponudbo mora zavezanec podati Občini Ajdovščina do 31. januarja 2021. O oprostitvi izda občinska uprava odločbo.
Zavezanec, ki z Občino Ajdovščina v mesecu dni po sprejemu ponudbe ne sklene pogodbe o prodaji zemljišča, mora za celotno obdobje oprostitve poravnati nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča z zakonitimi zamudnimi obrestmi.«
4. člen 
KONČNA DOLOČBA 
Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. 1. 2021.
Št. 422-011/2017
Ajdovščina, dne 17. decembra 2020
Župan 
Občine Ajdovščina 
Tadej Beočanin 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti