Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/2020 z dne 14. 2. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/2020 z dne 14. 2. 2020

Kazalo

260. Odlok o dopolnitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana, stran 843.

  
Na podlagi 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 11. seji dne 3. 2. 2020 sprejel
O D L O K 
o dopolnitvi Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana
1. člen 
V Odloku o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 74/15 in 83/16) se v peti alineji 2. člena besedilo »Prilogi 1 in Prilogi 2, ki sta sestavni del tega odloka« nadomesti z besedilom »Prilogi 1, Prilogi 2 in Prilogi 3, ki so sestavni deli tega odloka«.
2. člen 
V prvem odstavku ter v napovednem stavku in prvi alineji drugega odstavka 4. člena, drugem odstavku 5. člena, prvem stavku drugega odstavka 20. člena in prvem stavku tretjega odstavka 30. člena se besedilo »Prilogi 1 in Prilogi 2« nadomesti z besedilom »Prilogi 1, Prilogi 2 in Prilogi 3« v ustreznem sklonu.
3. člen 
V 4. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Predmet koncesijskega razmerja je tudi vzpostavitev trajnostnega obnovljivega vira proizvodnje električne energije v obliki sončnih elektrarn na strehah javnih stavb v primerih, ko poseben investicijski dokument potrdi upravičenosti izvedbe sončne elektrarne na posameznem objektu.«.
4. člen 
Za Prilogo 1 in Prilogo 2 se doda nova Priloga 3, ki je sestavni del tega odloka.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-490/2019-121
Ljubljana, dne 3. februarja 2020
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković

AAA Zlata odličnost