Uradni list

Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2020 z dne 24. 1. 2020

Kazalo

122. Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Dobje, stran 462.

  
Na podlagi 132. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 11. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 7. redni seji dne 19. 12. 2019 sprejel
O D L O K 
o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Dobje 
1. člen 
Ta odlok določa višino in način plačevanja stroškov lokacijske preveritve, ki jih Občina Dobje zaračuna investitorju oziroma pobudniku lokacijske preveritve, razen če je investitor oziroma pobudnik Občina Dobje.
2. člen 
(1) Investitor oziroma pobudnik poda vlogo za izvedbo postopka lokacijske preveritve na obrazcu Občine Dobje s priloženim elaboratom in plača takso po taksni tarifi za vloge.
(2) Občina Dobje preveri skladnost elaborata s predpisi o urejanju prostora in v kolikor meni, da ustreza in se postopek lahko nadaljuje, izda sklep o plačilu stroškov.
(3) Obveznost plačila nadomestila stroškov lokacijske preveritve nastane takrat, ko zavezanec prejme sklep o plačilu.
(4) Pobudnik oziroma vlagatelj je dolžan v 15 dneh od vročitve sklepa poravnati na podlagi odloka določeno višino nadomestila stroškov.
(5) Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi.
(6) Plačilo nadomestila vključuje vse stroške v zvezi s postopkom lokacijske preveritve, in sicer preveritev elaborata, s katerim pobudnik obrazloži svojo namero, utemelji skladnost pobude z določbami zakona za celotni postopek, ki vključuje sprejem sklepa na mestnem svetu, pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora, javno razgrnitev, stališča do pripomb, obravnavo sklepa na občinskem svetu in objavo v uradnem glasilu.
3. člen 
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev znašajo:
– za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi 1550,00 EUR,
– za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.200,00 EUR,
– za omogočanje začasne rabe prostora 1.950,00 EUR.
– za legalizacijo nedovoljenega posega v prostor na kmetijskih zemljiščih 2.400,00 EUR.
4. člen 
(1) Potrditev lokacijske preveritve je v pristojnosti občinskega sveta, zato plačilo nadomestila stroškov zagotavlja izvedbo postopka, ne pa sprejema.
(2) V primeru prekinitve postopka ali umika vloge pobudnik ni upravičen do vračila plačane vsote nadomestila stroškov lokacijske preveritve.
5. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-007/2019
Dobje, dne 19. decembra 2019
Župan 
Občine Dobje 
Franc Leskovšek 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti